Energofórum konferencia

Program konferencie

 • 13:30 - 14:30
  Prezentácia účastníkov

  Na kávu vás pozýva spoločnosť sféra, a.s.

 • 14:30 - 14:40
  Privítanie účastníkov a oficiálne otvorenie konferencie

 • 14:40 - 16:30
  Podmienky a vyhliadky zemného plynu v Európe a na Slovensku

  Miesto zemného plynu v európskych stratégiách v oblasti energetiky a v národných politikách, nadchádzajúce zmeny plynárenskej legislatívy v EÚ, scenáre vývoja európskej siete 

  Moderátor: Blahoslav Němeček, Ernst and Young, s. r. o.

  Prednášajúci:

  • Lívia Vašáková, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
   Budeme v 2030/2050 ešte kúriť plynom?
  • Ján Petrovič, Ministerstvo hospodárstva SR
   Podmienky a vyhliadky zemného plynu v Európe a na Slovensku
  • Petra Grigelová, Energetický regulačný úrad, ČR
   Trh s plynom v ČR - Status quo a budúce výzvy
  • Martin Slabý, Český plynárenský zväz, ČR
   Zemný plyn dnes a zajtra...nielen v Českej republike
  • Malcolm Arthur, Európska sieť prevádzkovateľov prepravnej sústavy (ENTSOG)
   Vývoj legislatívy EÚ

 • 16:30 - 16:45
  Prestávka

  Na kávu vás pozýva spoločnosť sféra, a.s.

 • 16:45 - 18:30
  Nové cesty a budúcnosť zemného plynu

  Zdroje a regionálne prepravné trasy plynu, vývoj najvýznamnejších infraštruktúrnych projektov 

  Moderátor: Ján Klepáč, Slovenský plynárenský a naftový zväz

  Súčasnosť a budúcnosť zemného plynu

  Prednášajúci:

  • Tomáš Matula, eustream, a.s.
   Stredná a východná Európa: Nové trendy, filozofie a výzvy v preprave zemného plynu
  • Martin Hollý, SPP - distribúcia, a.s.
   Slovensko v ústrety nízkouhlíkovej budúcnosti
  • Michal Kocůrek, EGÚ Brno, a.s.
   Problematika zásobovania strednej Európy zemným plynom
  • Tomasz Ziółkowski, Polskie LNG S.A.
   Projekt rozšírenia LNG terminálu vo Svinoústí

 • 19:00
  Večera a spoločenský program

  Na večeru vás pozýva spoločnosť sféra, a.s.