Energofórum

ENERGOFÓRUM® 2023
Sedemnásty ročník konferencie sa konal 12. - 13. októbra 2023 v Hoteli Partizán na Táľoch v Nízkych Tatrách. Vysoká odborná úroveň, aktuálnosť tém a aktívna účasť zástupcov najvýznamnejších spoločností a inštitúcií zo sektora energetiky.

Ďakujeme za vašu účasť!
O KONFERENCII KÚPIŤ ZÁZNAM

Novinky a zaujímavosti

Všetky novinky

V krátkosti

Kabinet prijal uznesenie o podpore prechodu automobilového priemyslu na Slovensku na elektromobilitu. Z rokovaní ministerstva hospodárstva s predstaviteľmi sektora vyplynuli tri desiatky opatrení, ktoré vláda prerozdelila medzi jednotlivé rezorty. Viac

V priemyselnom parku v Banskej Bystrici spustili do prevádzky batériové úložisko s inštalovaným výkonom 2,7 MW, ktoré poskytuje spoločnosti SEPS podporné služby typu primárnej regulácie v kombinácii s necertifikovanými podpornými službami vo forme flexibility. Viac

Stredoslovenská distribučná spustila verejnú konzultáciu k návrhu prevádzkového poriadku. Pripomienky je možné posielať do 12. marca 2024.

Predaj tepelných čerpadiel na Slovensku zažil medziročný pokles takmer o 11 %. Najvýraznejší úbytok bol zaznamenaný pri zariadeniach s technológiou vzduch-voda, ktoré sú najčastejšie inštalované v rodinných domoch. Faktorom, ktorý prispieva k stagnácii dopytu, je meškajúce pokračovanie Zelenej domácnostiam.

Ponuky na prenosové kapacity na slovensko-ukrajinskom profile formou denných explicitných aukcií bude možné podávať na obchodný deň 6. marca 2024. Informovala o tom spoločnosť SEPS.

MH SR chce zabrániť vytváraniu účelových (miestnych) distribučných sústav. Vlastníctvo transformátora alebo časti elektrickej stanice sa už nebude považovať za vlastníctvo (miestnej) distribučnej sústavy. Rezort úpravu navrhol v rámci novelizácie zákona o energetike, ktorá je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Snaha vlády o adresnejšiu pomoc s energiami v roku 2025 môže naraziť na nedostatok dát. Na úrovni štátu neexistuje systematický zber údajov, ktorý by pomohol riešiť túto problematiku korektnejšie, hovorí Ivan Weiss, riaditeľ divízie stratégia a rozvoj podnikania firmy Stredoslovenská energetika (SSE). V prvej epizóde podcastu platformy ENERGOKLUB sme sa zástupcu tradičného dodávateľa pýtali aj na nástup novej energetiky, obchodnícke témy alebo názor spoločnosti SSE na očakávané legislatívne zmeny.

Od 1. marca 2024 bude možné podať žiadosti v súvislosti s pripojením, či zmenami na odbernom mieste už iba elektronicky, upozorňuje spoločnosť Východoslovenská distribučná

Prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu má opätovne podliehať cenovej regulácii. Prvýkrát sa vykoná na rok 2025. MH SR to navrhuje v legislatívnej novele, ktorú predložilo do medzirezortného pripomienkovania. Viac

Ďalšie správy

Newsletter

Organizátor podujatia

ENERGOKLUB®

Prvý slovenský energetický networking prináša počas celého roka články, prednášky a diskusie s dôrazom na ad hoc témy. ENERGOKLUB® je exkluzívny priestor pre neformálnu diskusiu medzi zástupcami subjektov pôsobiacich v energetike.

Ponúkame vám tri typy členstva s rôznymi výhodami:

  • Štandard
  • Premium
  • VIP

Dočítajte sa viac na stránke ENERGOKLUBU®.

Chcem vedieť viac