Energofórum

ENERGOFÓRUM® 2022
Šestnásty ročník konferencie sa konal 13. - 14. októbra 2022 v Hoteli Partizán na Táľoch v Nízkych Tatrách. Vysoká odborná úroveň, aktuálnosť tém a aktívna účasť zástupcov najvýznamnejších spoločností a inštitúcií zo sektora energetiky.

Ďakujeme za vašu účasť!
VIAC O KONFERENCII VIDEOZÁZNAM

Novinky a zaujímavosti

Všetky novinky

V krátkosti

Na budúci týždeň sa uskutoční ďalšie stretnutie členov platformy ENERGOKLUB® a ďalších pozvaných hostí na tému "Aké sú možnosti rozvoja komunitnej energetiky v SR?".

Nový zdroj nebude môcť znížiť odber tepla zo systému CZT využívajúceho OZE. Vyplýva to z novely zákona o teple, ktorú schválil parlament. Viac

Krajiny podporili dobrovoľné obmedzenie spotreby plynu o 15% aj počas ďalšej vykurovacej sezóny. Zhodli sa na tom ministri energetiky EÚ, ktorí schválili návrh Európskej komisie na predĺženie tohto opatrenia, ktoré bolo premiérovo zavedené vlani, až do marca roku 2024. Viac

Úrad vlády SR predstavil opatrenia, ktoré majú byť súčasťou novej kapitoly Plánu obnovy s názvom REPowerEU. Nadväzuje na májové oznámenie Európskej komisie a jeho hlavnou úlohou je znížiť závislosť na fosílnych palivách z Ruska. Takmer 130 miliónov eur by malo smerovať do modernizácie prenosovej a distribučnej sústavy s cieľom integrovať väčší objem variabilných OZE. Viaceré reformy za účelom uľahčenia povoľovania zelených projektov plánuje rezort životného prostredia.

V zbierke zákonov vyšla nová vyhláška ÚRSO č. 92/2023, ktorou sa ustanovujú podmienky výberového konania na poskytovanie služieb zariadenia na uskladňovanie elektriny. Účinnosť nadobudne 1. apríla 2023. Upravuje všeobecné náležitosti výberového konania vrátane finančnej zábezpeky. Riadiť sa ňou musia SEPS aj prevádzkovatelia distribučnej sústavy pri stanovení konkrétnych podmienok výberových konaní.

Predĺženie termínu na voľbu regulovanej alebo neregulovanej dodávky na ďalší kalendárny rok, vyjasnenie legislatívnych rozporov, ale aj úprava spôsobu výpočtu štátnych kompenzácií za energie. Regulačný úrad zareagoval na výzvu Ministerstva hospodárstva SR súborom odporúčaní, v rámci ktorých žiada aj posilnenie vlastných kompetencií. Prinášame ich prehľad.

ÚRSO od začiatku roka spustil viacero cenových konaní v teplárenstve. Primárne sa jedná o dodávateľov, ktorí nakupujú zemný plyn na vykurovanie na krátkodobom trhu. Spotové ceny aktuálne klesli až k hranici 40 EUR/MWh, čo je najnižšia úroveň za 12 mesiacov. Viac

Pri zistení neoprávneného odberu zemného plynu sa jeho hodnota vypočítava z ceny distribútora, nie dodávateľa, ktorá je aktuálne dotovaná štátom. Za krádež plynu tak zaplatí odberateľ násobne viac než za jeho bežnú dodávku, upozorňuje spoločnosť SPP – distribúcia. Viac

ÚRSO uložil pokutu vo výške 10.000 eur spoločnosti SEPS, ktorá sa mala dopustiť správneho deliktu tým, že v stanovenom termíne neupravila Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy na roky 2022 – 2031 v zmysle predchádzajúceho rozhodnutia úradu. Konkrétne firma SEPS nedopracovala obrázok o popisované vedenie Otrokovice – Ladce.

Ďalšie správy

Newsletter

Organizátor podujatia

ENERGOKLUB®

Prvý slovenský energetický networking prináša počas celého roka články, prednášky a diskusie s dôrazom na ad hoc témy. ENERGOKLUB® je exkluzívny priestor pre neformálnu diskusiu medzi zástupcami subjektov pôsobiacich v energetike.

Ponúkame vám tri typy členstva s rôznymi výhodami:

  • Štandard
  • Premium
  • VIP

Dočítajte sa viac na stránke ENERGOKLUBU®.

Chcem vedieť viac