Energofórum konferencia

Účastníci

 • Asset Point, s.r.o.
 • BUKÓZA ENERGO, a.s.
 • Capitol Legal Group, advokátska kancelária s. r. o.
 • Central European Gas Hub AG
 • EGÚ Brno, a.s.
 • Elgas, k.s.
 • Energetický regulační úřad, ČR
 • Európska sieť prevádzkovateľov prepravnej sústavy (ENTSOG)
 • Ernst and Young, s. r. o.
 • Euractiv.sk
 • eustream, a.s.
 • Gas Connect Austria
 • GasTrading, s.r.o.
 • GAZ-SYSTEM S.A.
 • innogy Slovensko s. r. o.
 • IPESOFT spol. s r. o.
 • JPX s.r.o.
 • KOOR, s.r.o.
 • MET Slovakia, a. s.
 • Ministerstvo hospodárstva SR
 • Mitsui Bussan Commodities Ltd.
 • Nafta, a.s.
 • Polskie LNG
 • Považská cementáreň, a.s.
 • PPA Power DS s. r. o.
 • Priemyselný park Poprad, s.r.o.
 • Priemyselný park Štúrovo, a. s.
 • PRO-ENERGY services s.r.o.
 • SFÉRA, a.s.
 • Slovenská sporiteľňa, a. s.
 • Slovenské elektrárne, a.s.
 • Slovenský plynárenský a naftový zväz
 • Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • Slovenský zväz výrobcov tepla
 • SLOVNAFT, a.s.
 • SPP - distribúcia, a.s.
 • Stredoslovenská energetika, a.s.
 • Tangent Works s. r. o. 
 • Tlačová agentúra Slovenskej republiky
 • Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
 • Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave
 • Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike
 • Vodohospodárska výstavba, š.p. 
 • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
 • Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
 • Združenie dodávateľov energií
 • Žilinská teplárenská, a.s.