Energofórum konferencia

Hlavní hostia

Speaker
Tomáš Sedláček
ekonóm, filozof a vysokoškolský pedagóg

Viac

ĎALŠÍ HOSTIA

Speaker
Jana Ambrošová
Združenie dodávateľov energií
Viac
Speaker
Hanuš Beran
Taures, a.s.
Viac
Speaker
Miloš Bikár
Viac
Speaker
Štefan Dobák
OKTE, a.s.
Viac
Speaker
Marek Frecer
PwC Slovakia
Viac
Speaker
Rastislav Hanulák
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o.
Viac
Speaker
Jozef Hudák
POLÁČEK & PARTNERS s.r.o.
Viac
Speaker
Michal Hudec
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Viac
Speaker
Petronela Chovaníková
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Viac
Speaker
Andrej Juris
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Viac
Speaker
Peter Klamo
Slovenské centrum digitálnych inovácii
Viac
Speaker
Juraj Krajcár
ZSE Energia, a.s.
Viac
Speaker
Henrich Krejčí
Sekcia plánu obnovy | Národná implementačná a koordinačná autorita
Viac
Speaker
Richard Kvasňovský
Slovenský plynárenský a naftový zväz
Viac
Speaker
Miroslav Kulla
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Viac
Speaker
Libor Láznička
SFÉRA, a.s.
Viac
Speaker
Eva Mihočková
Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku
Viac
Speaker
Blahoslav Němeček
EY Česká republika
Viac
Speaker
Rastislav Ňukovič
eustream, a.s.
Viac
Speaker
Roman Pavlík
MTS spol. s r.o.
Viac
Speaker
Ján Pišta
JPX s.r.o.
Viac
Speaker
Michal Puchel
OTE, a. s.
Viac
Speaker
Marián Smik
Slovenská batériová aliancia
Viac
Speaker
Branislav Sušila
Ministerstvo hospodárstva SR
Viac
Speaker
Peter Szmuda
Gas Storage CZ, s.r.o.
Viac
Speaker
Marcel Vrátný
MH Teplárenský holding, a.s.
Viac
Speaker
Ivan Weiss
Stredoslovenská energetika, a.s.
Viac
Speaker
Daniel Zákutný
Východoslovenská distribučná, a.s.
Viac