Energofórum konferencia

Inteligentná energetika

Trinásty ročník prestížnej konferencie ENERGOFÓRUM® odštartoval blokom Inteligentná energetika. Prvá prednáška patrila Miriam Letašiovej z Ministerstva hospodárstva SR s témou „Smart Slovensko“.  Zo štátneho rozpočtu prebieha podpora inovácií v nasledovných oblastiach - inovačné vouchre, inovačný fond, podpora startupov, smart cities, priemyselné klastre, medzinárodná spolupráca v oblasti vedy a výskumu. Aktuálne sa vyhodnocujú pilotné projekty v oblasti inteligentných miest.

Peter Ševce zo Slovenskej asociácia pre elektromobilitu uviedol aktuálne trendy vývoja automobilov na elektrický pohon. Postupne sa zvyšujú kapacity autobatérií, čím sa zvyšuje aj dojazd vozidiel. Pozitívny je aj pokles cien batérií. Rovnako sa postupne zahusťuje aj sieť dobíjacích staníc. Dobitie najpredávanejšieho vozidla trvá približne 15 min. Zatiaľ nebol zaznamenaný odmietavý postoj distribučných spoločností k pripojeniu dobíjacej stanice do siete, z čoho Ševce usudzuje, že kapacita v elektrizačnej sústave je dostatočná.

Peter Chochol zo spoločnosti sféra, a.s., verí tomu, že mikrogridy sú budúcnosťou energetiky. Mikrogrid prepája odberateľov a malých výrobcov elektriny, pričom sa navonok správa ako jedna regulovaná entita. Benefity sa skrývajú v spoľahlivosti dodávky, odolnosti sústavy, ekonomickej výhodnosti, energetickej efektívnosti a ochrane životného prostredia. Aj keď sa dnes mikrogidy najviac uplatňujú v armáde a na univerzitnej pôde, ich budúcnosť patrí najmä energetickým komunitám.

Záverečná prednáška bloku patrila perspektívam rozvoja akumulácie energie. Tejto téme sa venoval Jan Fousek z Asociace pro akumulaci energie a baterie (AKU-BAT CZ). Zhodnotil potenciál virtuálnych batérií ale pozornosť upriamil najmä na zdieľané batériové úložiská. Akumulácia si však vyžaduje legislatívnu podporu, pričom Fousek uviedol skúsenosti z Českej republiky.