Energofórum konferencia

Zhrnutie konferencie

Spoločnosť sféra, a.s., usporiadala už po druhýkrát odbornú energetickú konferenciu ENERGOFÓRUM®, pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR. Nosnou témou bol "Liberalizovaný trh v podmienkach energetického deficitu". V dňoch 18. a 19. októbra 2007 odznelo v Piešťanoch 18 príspevkov na aktuálne témy stavu a rozvoja liberalizovaného elektroenergetického trhu.

Prednášajúci sa zaoberali otázkami obchodnej a technickej infraštruktúry elektroenergetického trhu ako aj vývoja jeho legislatívnej základne. Vysoká úroveň odborného programu a dlhoročné pôsobenie spoločnosti sféra, a.s., v oblasti energetiky prilákalo 154 účastníkov zo 75 spoločností, orgánov štátnej správy a iných organizácií, ktoré pokryli súkromný aj verejný sektor a štátnu správu z rôznych aspektov výroby, prenosu, distribúcie, obchodu či odberu elektrickej energie, vrátane legislatívnych a technologických hľadísk.