Energofórum konferencia

Program konferencie

 • 8:00-9:00
  Registrácia účastníkov

  Ranná káva so spoločnosťou sféra, a.s.

 • 9:00-9:10
  Privítanie účastníkov a otvorenie konferencie

  Oskár Halzl, sféra, a.s.

 • 9:10-10:25
  Blok I.: Deficit energetického trhu a cesty na jeho preklenutie

  Moderuje: Oskár Halzl, sféra, a.s.

  • Ján Petrovič, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
   Východiská Stratégie energetickej bezpečnosti SR
  • Radoslav Tomovčík, Slovenská inovačná a energetická agentúra
   Možnosti financovania výstavby zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ
  • Miroslav Škorník, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
   Aké zmeny prinášajú Výnos ÚRSO č. 2/2007 v podmienkach regulácie elektroenergetiky a Pravidlá trhu s elektrinou

 • 10:25-10:45
  Na kávu Vás pozvala spoločnosť ČEZ Slovensko, s.r.o.

 • 10:45-12:25
  Blok I.: Pokračovanie

  Moderuje: Oskár Halzl, sféra, a.s.

  • Jaroslav Kubinec, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
   Región 8 TSO: možnosti cezhraničného obchodovania
  • Alena Šalamonová, Slovenské elektrárne, a.s.
   Tretí liberalizačný balíček EÚ - další krok smerom k efektívnemu trhu?
  • Pavel Šramko, SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o.
   Budovanie a nábeh nového zdroja elektrickej energie PPC Levice - prípadová štúdia
  • Jaroslav Hrušč, Východoslovenská distribučná, a.s.
   Činnost operátora distribučnej sústavy v podmienkach unbundlingu

 • 12:25-14:00
  Obed

 • 14:00-15:00
  Blok II.: Technické riešenia v energetike

  Moderuje: Dušan Valachovič, sféra, a.s.

  • Libor Láznička, sféra, a.s.
   Technologické riešenia na podporu obchodovania s elektrinou - možnosti vyplývajúce z novej legislatívy
  • Stanislav Hutňan, TRANSTECH, a.s.
   Integrovaný merací systém
  • Pavol Babarík, Landis + Gyr s.r.o.
   Systém zabezpečenej komunikácie medzi účastníkmi trhu a zúčtovatelom odchýlok
  • Igor Chrapčiak, Schrack Technik s.r.o.
   Diaľkový odpočet elektromerov ako komplexný zdroj dát pre účastníkov liberalizovaného energetického trhu

 • 15:10-16:50
  Blok III.: Rozvoj infraštruktúry trhu s elektrinou

  Moderuje Jakub Suchý, sféra, a.s.

  • Iveta Fillová, ZSE Energia, a.s.
   Možnosti zmeny dodávatela pre všetky subjekty a stratégia boja o zákazníkov
  • Stanislav Kundrát, Východoslovenská energetika, a.s.
   Energetická efektívnost ako služba pre zákazníka
  • Jozef Zuba, RE Trading CEE s.r.o.
   Čo brzdí rozvoj obchodovania s elektrinou na Slovensku?
  • Ján Pišta, Stredoslovenská energetika, a.s.
   Pražská energetická burza - pohľad zo Slovenska (aj optikou účastníka SPX)

 • 16:50-17:10
  Na kávu Vás pozvala spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s.

 • 17:10-19:00
  Panelová diskusia: Potrebuje Slovensko operátora trhu alebo burzu?

  Moderuje: Ján Pišta, Stredoslovenská energetika, a.s.

  Členovia panelu:

  • Jaroslav Kubinec, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
  • Miroslav Škorník, Úrad pre reguláciu sietových odvetví
  • Miroslav Marvan, nezávislý odborník
  • Alena Šalamonová, Slovenské elektrárne, a.s.
  • Zuzana Šolcová, nezávislý odborník

 • 19:30
  Raut, spoločensko - športový program

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK