Energofórum konferencia

Zhrnutie konferencie

Odborná konferencia ENERGOFÓRUM® 2006 sa konala pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR v dňoch 9.-10. novembra 2006 v Piešťanoch

O veľkom záujme o konferenciu svedčí aj skutočnosť, že sa jej zúčastnilo 127 odborníkov zo 66 organizácií.