Energofórum konferencia

Program konferencie

 • 8:00-9:00
  Registrácia účastníkov

  Ranná káva so spoločnosťou sféra, a.s.

 • 9:00-9:10
  Privítanie účastníkov a otvorenie konferencie

  Oskár Halzl, sféra, a.s.

 • 9:10-10:20
  Blok I.: Trhové prostredie v elektroenergetike z aspektu obchodovania s elektrickou energiou

  Moderuje: Oskár Halzl, sféra, a.s.

  • Miroslav Škorník, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
   Chystané legislatívne iniciatívy ÚRSO
  • Teodor Petrík, Ministerstvo hospodárstva SR
   Liberalizácia trhu s elektrickou energiou: Súčasnosť a perspektívy
  • Juraj Elenič, VUJE, a.s.
   Problémy súvisiace s elektroenergetickou legislatívou
  • Anton Weissensteiner, Sféra, a.s.
   Možnosti zavedenia vnútrodenného obchodovania s elektrinou na Slovensku

 • 10:20-10:40
  Prestávka na kávu

 • 10:40-11:40
  Blok II.: Úlohy a záujmy účastníkov trhu (výroba a prenos elektrickej energie)

  Moderuje: Michal Kolcun, FEI, Technická univerzita Košice

  • Jaroslav Škodáček, Slovenské elektrárne, a.s.
   Systémy obchodného merania elektriny a zberu údajov v SE, a.s.
  • Jaroslav Kubinec, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
   Úlohy SEPS, a.s. súvisiace s úplnou liberalizáciou trhu s elektrickou energiou
  • Miroslav Marvan, nezávislý odborník
   Musí existovat operátor trhu s elektřinou?
  • Ľubomír Gašpierik, K+K, a.s
   Služba Outsourcing IS/ICT K+K

 • 11:45-13:00
  Obed

 • 13:00-14:20
  Blok III.: Úlohy a záujmy účastníkov trhu (distribúcia a obchod s elektrickou energiou)

  Moderuje: Juraj Elenič, VUJE, a.s.

  • Iveta Fillová, Západoslovenská energetika, a.s.
   Ako vidí súčasnú situáciu na trhu s elektrinou tradičný dodávateľ ZSE, a.s. člen skupiny E.ON
  • Arpád Tóth, Východoslovenská energetika, a.s.
   Obchodovanie s elektrickou energiou a odchýlka bilančnej skupiny
  • Ján Pišta, Stredoslovenská energetika, a.s.
   Meranie a vyhodnocovanie dodávky elektrickej energie v podmienkach liberalizovaného trhu
  • Ondřej Patočka, Bentley Systems ČR
   Prezentácia firmy Bentley Systems ČR

 • 14:20-14:50
  Prestávka na kávu

 • 14:50-15:30
  Blok IV.: Úlohy a záujmy účastníkov trhu (obchodníci a veľkoodberatelia elektrickej energie)

  Moderuje: Hanuš Beran, Taures, a.s.

  Členovia panelu:

  • Libor Holub, Atel Slovensko s.r.o.
   Predaj elektrickej energie na Slovensku a na európskom trhu
  • Zdeněk Kostelník, Tesco Stores ČR, a.s./Tesco Stores SR, a.s.
   Poznatky z postupné liberalizace elektroenergetiky z pohledu odběratele s celoplošným rozložením odběrných míst
  • Oskár Halzl, sféra, a.s.
   Sféra v elektroenergetike

 • 15:30-18:00
  Panelová diskusia

  Moderuje: Hanuš Beran, Taures, a.s.

  Členovia panelu:

  • Vladimír Buchan, Slovnaft, a.s.
  • Iveta Fillová, Západoslovenská energetika, a.s.
  • Libor Holub, Atel Slovensko s.r.o.
  • Ján Pišta, Stredoslovenská energetika, a.s.
  • Arpád Tóth ml., Východoslovenská energetika, a.s.
  • Miroslav Škorník, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
  • Jaroslav Kubinec, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
  • Jaroslav Škodáček, Slovenské elektrárne, a.s.

 • 18:30
  Raut, spoločensko - športový program