Energofórum konferencia

Program konferencie

 • 08:00 - 09:30
  Prezentácia účastníkov

  Ranná káva so spoločnosťou sféra, a.s.

 • 09:30 - 09:40
  Privítanie účastníkov a oficiálne otvorenie konferencie

 • 09:40 - 11:00
  Inteligentná energetika

  Inteligentné siete, inteligentné mestá, elektromobilita, veľkokapacitné úložiská elektriny, využitie digitálnych technológií v energetike

  Moderátor: Richard Kvasňovský, Tlačová agentúra Slovenskej republiky

  Prednášajúci:

  • Miriam Letašiová, Ministerstvo hospodárstva SR
   Smart Slovensko
  • Peter Ševce, Slovenská asociácia pre elektromobilitu
   Aktuálne trendy v elektromobilite a odpoveď Slovenska
  • Peter Chochol, sféra, a.s.
   Sú mikrosiete budúcnosťou energetiky?
  • Jan Fousek, Asociace pro akumulaci energie a baterie (AKU-BAT CZ)
   Perspektivy rozvoje akumulace energie

 • 11:00 - 11:30
  Prestávka

  Na kávu vás pozýva spoločnosť OSIsoft Czech Republic, s.r.o.

 • 11:30 - 12:30
  Speaker
  Michal Šnobr
  poradca skupiny J&T v energetike a oblasti kapitálových trhov
  O aktuálnom dianí v energetike a prognózach do budúcnosti

 • 12:30 - 13:00
  ENERGOKLUB® - Tvoríme prvý slovenský energetický networking

  Lenka Ferenčáková, sféra, a.s.

 • 13:00 - 14:30
  Obed

  Na obed vás pozýva spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

SEKCIA I.
 • 14:30 - 16:00
  Obchodovanie s elektrinou a plynom v európskom priestore

  Obchod a dodávka elektriny a plynu, rozvíjajúci sa trh s elektrinou na Ukrajine.

  Moderátor: Richard Kvasňovský, Tlačová agentúra Slovenskej republiky

  Prednášajúci:

  • Michal Hudec, Združenie dodávateľov energií
   Dodávka energií v podmienkach SR: Budúcnosť nie je to, čo bývala
  • Hanuš Beran, Taures, a.s.
   Trh s elektrinou na Ukrajine - plány, vízie a blízka budúcnosť?
  • Jiří Mlynář, Ernst & Young, s.r.o.
   Záruky pôvodu elektriny z OZE a VÚKVET
  • Ivan Weiss, nezávislý odborník
   Európsky energetický trh – regulácia progresie alebo progresívna regulácia?


 • 16:00 - 16:30
  Prestávka

  Na kávu vás pozýva spoločnosť OKTE, a.s.

 • 16:30 - 18:00
  Panelová diskusia: OZE a decentralizácia

  Aktuálna novela zákona o OZE a VÚ KVET má po 10 rokoch zreformovať doterajší systém podpory. O pripravovaných zmenách a očakávaných vplyvoch budú diskutovať zástupcovia slovenskej aj európskej exekutívy s hlavnými hráčmi na trhu.

  Moderátorka: Lenka Ferenčáková, sféra, a.s.

  Diskutujúci:

  • Boris Balog, Ministerstvo hospodárstva SR
  • Rastislav Hanulák, Capitol Legal Group, advokátska kancelária s. r. o.
  • Igor Paško, OKTE, a.s.
  • Branislav Sušila, Východoslovenská energetika Holding a.s.
  • Vlastimil Tomašovič, Slovenské elektrárne, a.s.
  • Lívia Vašáková, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

SEKCIA II.
 • 14:30 - 16:00
  Panelová diskusia: Má zemný plyn miesto v budúcom energetickom mixe?

  Výzvy slovenského plynárenstva, súčasný pohľad európskeho establishmentu na zemný plyn, nová plynárenská infraštruktúra v SR, potenciál zemného plynu pre plnenie klimaticko–energetických cieľov, kvalita ovzdušia na Slovensku a emisný profil slovenskej energetiky.

  Moderátor: Ján Klepáč, Slovenský plynárenský a naftový zväz

  Diskutujúci:

  • Alexander Duleba, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku
  • Stanislav Janiš, Slovenský zväz výrobcov tepla
  • Dušan Randuška, MET Slovakia, a. s.
  • Pavol Široký, Ministerstvo životného prostredia SR
  • Jerguš Vopálenský, SPP - distribúcia, a.s.

 • 16:00 - 16:30
  Prestávka
 • 16:30 - 18:00
  Stav a rozvoj infraštruktúry

  Realizované a plánované projekty pri rozvoji prenosovej sústavy elektriny, prepravnej siete zemného plynu a podzemných zásobníkov plynu, projekt dostavby Mochoviec.

  Moderátor: Richard Kvasňovský, Tlačová agentúra Slovenskej republiky

  Prednášajúci:

  • Karol Kósa, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
   Zdrojová dostatočnosť Slovenska na ďalších 10 rokov
  • Slavomír Vinkovič, Slovenské elektrárne, a.s.
   Status projektu Mochovce 3, 4. Sú Mochovce dostatočne bezpečné?
  • Milan Sedláček, eustream, a.s.
   Stav a rozvoj plynárenskej infraštruktúry v Strednej a Východnej Európe
  • Roman Zavada, NAFTA, a.s.
   Výsledky projektu „Sun Storage“ a ďalšie smerovanie v oblasti skladovania energie

 • 18:30
  Klubový aperitív – špeciálne stretnutie členov platformy ENERGOKLUB®

 • 19:00
  Večera a spoločenský program

  Špeciálne body programu:

  • Fotokútik – originálna spomienka na konferenciu nabitú energiou
  • Tombola