Energofórum konferencia

Uplatnenie plynu ako komodity

Druhý deň konferencie začal blokom prednášok, venovaným uplatneniu plynu ako komodity. Ako prvý vystúpil Stanislav Janiš, zastupujúci Slovenský zväz výrobcov tepla. Podľa neho sa čím ďalej, tým viac nachádzame v politicko-ideologickom prostredí a menej vo fyzikálnom prostredí. Príležitosť na zlepšenie vidí v zmene systému regulácie paliva pre výrobu tepla, vo väčšom rozdiele v cenách plynu pre domové kotolne a pre veľkých odberateľov ako sú členovia SZVT a v nenapájaní čiernych stavieb na distribučnú sústavu plynu. Aby plyn v systémoch centrálneho zásobovania teplom prežil je tiež dôležité, v nadväznosti na legislatívu EÚ, rešpektovať národné špecifiká. Smerom k spotrebiteľom všetko sprehľadniť a pravdivo informovať.

Martin Lukáčik zo spoločnosti SPP CNG prezentoval aktuálne východiská pre rozvoj CNG (Compressed Natural Gas) na Slovensku. Uplatnenie má najmä v osobných, nákladných vozidlách, dodávkach alebo špeciálnych komunálnych vozidlách. Zhodnotil bezpečnosť CNG ako paliva a tiež ekonomické a ekologické aspekty, ktoré vychádzajú v jeho prospech. Inšpiráciou pre nás je susedná Česká republika. Priaznivejšie podmienky sú tam aj z pohľadu daňového zaťaženia, ktoré je u nás vyššie čo sa týka cestnej ako aj spotrebnej dane. Hlavné príčiny stagnácie CNG vidí v nízkej podpore štátu a verejných inštitúcií a v slabej infraštruktúre plniacich staníc. Tú plánuje SPP CNG výhľadovo posilniť v dvoch etapách. Do roku 2020 v počte 31 plniacich staníc a do roku 2025 ďalších 37.

Spoločnosť VEMEX ENERGO je aktívna, čo sa týka CNG, práve v susednej Českej republike. Mário Matušinec vo svojom príspevku ale uviedol pozitívnu informáciu o plánovanej výstavbe plniacich staníc aj na Slovensku. Pevne verí, že koncom tohto roka bude môcť predstaviť plynárenskej komunite prvú z nich.

Spoločnosť VÍTKOVICE Doprava má vo svojej ponuke stacionárne, ale aj mobilné plniace stanice CNG, informoval jej zástupca Vladimír Štelbacký. Venujú sa komplexnej dodávke od návrhu, inžinieringu, výroby, montáže ako aj záručnému aj pozáručnému servisu. V rámci inovácií predstavil tzv. Cloud pipeline ako skupinu produktov a zariadení, ktoré sa používajú ako náhrada klasického plynovodného sledu. Sú schopné zaistiť dodávku zemného plynu do lokalít, ktoré nie sú pripojené k plynovodnému sledu, do priemyselných areálov alebo distribuovať zemný plyn pomocou CNG plniacej stanice.
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK