Energofórum konferencia

Program konferencie

 • 8:00-9:00
  Registrácia účastníkov

  Ranná káva so spoločnosťou sféra, a.s.

 • 9:00-9:10
  Privítanie účastníkov a otvorenie konferencie

 • 9:10-11:00
  Blok I.: Slovenský a európsky trh s plynom

  Ľubomír Čačaný, Ministerstvo hospodárstva SR
  Aktuálne otázky slovenského plynárenstva

  Rastislav Ňukovič, eustream, a.s.
  Vplyv prepravnej infraštruktúry na trh s plynom

  Lívia Vašáková, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
  Európsky trh s plynom

  Rastislav Hanulák, Capitol Legal Group, advokátska kancelária s. r. o.
  Regulácia prepravy plynu z pohľadu európskej legislatívy

 • 11:00-11:20
  Prestávka na kávu

 • 11:20-12:00
  Blok II.: Infraštruktúrne projekty v plynárenstve

  Andrej Špano, SPP – distribúcia, a.s.
  Vplyv infraštruktúrnych projektov na zásobovanie a bezpečnosť dodávok plynu v SR

  Roman Zavada, NAFTA a. s.
  Zelená energia ako súčasť budúcnosti zásobníkov zemného plynu

 • 12:00-13:30
  Obed

 • 13:30-14:40
  Blok III.: Plynule o plyne

  Jiří Mlynář, Ernst & Young, s.r.o.
  Výhody využitia CNG v doprave

  Miroslav Milán, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
  Retencia zákazníkov vďaka analytike

  Miroslav Petrek, IBM Slovensko, spol. s r.o.
  IBM Analytika - optimalizujte súčasnosť, predikujte budúcnosť

 • 14:40-15:00
  Prestávka na kávu

 • 15:00-17:00
  Panelová diskusia: Trh s plynom na Slovensku

  Moderuje: Michal Hudec, energy analytics, s. r. o.

  Členovia panelu:

  • Sylvia Angyalová, eustream, a.s.
  • Peter Kučera, NAFTA a.s.
  • Andrej Záhorec, ELGAS, s.r.o.
  • Matej Matulay, VNG Slovakia, spol. s r.o.
  • Dušan Randuška, MET Slovakia, a. s.
  • Jerguš Vopálenský, SPP - distribúcia, a.s.
  • Ivan Weiss, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

 • 18:00
  Raut, spoločensko - športový program