Energofórum konferencia

Slovenský a európsky trh s plynom

Program prvého dňa konferencie ENERGOFÓRUM® 2016 - Plyn začal prednáškou Ľubomíra Čačaného z Ministerstva hospodárstva SR, ktoré aj tento rok prevzalo záštitu nad konferenciou. Hlavnou témou prednášky bola bezpečnosť dodávok plynu a Nariadenie Európskej komisie, ktoré bolo predstavené 16. februára 2016. Ľubomír Čačaný uviedol, že Nariadenie má prispieť k zlepšeniu fungovania EÚ ako aj členských štátov v prípade, že nastane zníženie, resp. prerušenie dodávky plynu. Čo sa týka legislatívy, MH SR pripravuje v tomto roku analýzu uplatňovania zákona o energetike najmä so zreteľom na vyhodnotenie podnetov z praxe. Zmeny v legislatíve sú ale nevyhnutné aj kvôli novým európskym právnym predpisom. MH SR bude tiež aktívne v rámci agendy predsedníctva SR v Rade EÚ. V diskusii padla otázka na definíciu chráneného odberateľa, ktorá by podľa Ľubomíra Čačaného mala ostať veľmi podobná tej súčasnej. V problematike energetickej chudoby prebiehajú rokovania medzi MH SR, ÚRSO a MPSVaR, pričom je zámer pripraviť zákon, ktorý by riešil energetickú chudobu.

Rastislav Ňukovič, generálny riaditeľ spoločnosti eustream, podal vo svojom príspevku pohľad na to akým spôsobom vplýva preprava plynu na trh ako taký. V rámci historického exkurzu zdôraznil udalosti, ktoré ovplyvnili rozvoj plynárenskej infraštruktúry a teda aj slovenského prepravcu. Výrazný zásah do plynárenskej mapy spôsobila plynárenská kríza v roku 2009. Dovtedy bola situácia stabilná. Kríza spustila zavádzanie nových trendov pre zvýšenie flexibility. To sa dosiahlo budovaním reverzných tokov a budovaním ďalších prepojení medzi susednými štátmi. Začala sa tiež intenzívne riešiť otázka bezpečnosti dodávok. Pri otázke na prezentovaný optimizmus v očakávanom raste spotreby plynu uviedol, že ako zástupca plynárenského biznisu optimistom byť musí. Plyn vidí ako ideálneho partnera pre obnoviteľné zdroje cez svoju flexibilitu a nízke emisie. Účastníkov zaujímala aj kvalita slovenskej prepravnej siete. Rastislav Ňukovič uviedol, že masívne investície a program reinžinieringu začal už v roku 2005. Staršie, menej efektívne stroje boli odstavené a investovali do nových moderných.

Lívia Vašáková zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku poukázala na kľúčové ciele EÚ, ktorými sú naplnené ciele dekarbonizácie, bezpečnosť dodávok a konkurencieschopnosť a dostupnosť cien pre obyvateľov. Uviedla, že dopyt po plyne z rôznych dôvodov klesá a paradoxne v rámci nastavenej energetickej politiky EÚ lacnejšie uhlie spôsobuje rast emisií CO2. Budúci dopyt po plyne bude mať podľa viacerých prezentovaných analýz klesajúcu tendenciu. Bezpečná, udržateľná, konkurencieschopná a cenovo dostupná energia pre všetkých Európanov je cieľom Energetickej únie. Lívia Vašáková podrobne vysvetlila, čo to v praxi znamená a aké sú súčasné aktivity v tejto oblasti. Okrem iného je to aj prebiehajúca analýza cien energií, elektriny a plynu, ktorá by mala umožniť lepšie porovnanie s cenami v iných krajinách. Výstupy by mali byť dostupné koncom roka 2016.

Rastislav Hanulák, advokát zo spoločnosti Capitol Legal Group, sa pozrel na reguláciu prepravy plynu z pohľadu európskej legislatívy. Prezentoval pohľad sektorových smerníc na reguláciu v plynárenstve ale aj v elektroenergetike. Kolegovia z MH SR, eustream aj Zastúpenia EK na Slovensku potvrdili, že táto otázka je u nich na stole a vzájomne v tejto veci komunikujú. Účastníkov konferencie v rámci diskusie zaujímalo, ktorý segment, či elektroenergetika alebo plynárenstvo, je z pohľadu nastavenia slovenskej legislatívy zdravší, uviedol, že obidva segmenty sú zdravé, ak hovoríme o zákonnej legislatíve.
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK