Energofórum konferencia

Infraštruktúrne projekty v plynárenstve

Druhý blok prednášok bol zameraný na infraštruktúrne projekty v plynárenstve. Ako prvý vystúpil Andrej Špano, zástupca spoločnosti SPP – distribúcia. Stručne predstavil úlohy spoločnosti na slovenskom trhu s plynom. Dotkol sa aj témy bezpečnosti dodávok plynu, kde má slovenský distribútor legislatívou stanovené kompetencie. Rovnako ako eustream aj SPP – Distribúcia ovplyvnila najviac plynárenská kríza v roku 2009, kedy museli reagovať na následné zmeny v infraštruktúrnych projektoch v nadväznosti na prepravnú sieť. Špecifickou situáciou bolo aj zásobovanie plynom počas zimy 2014/2015. V období od septembra 2009 do februára 2015 boli totiž znížené dodávky plynu z Ruska na Slovensko v priemere o 35%. Na záver svojej prednášky vyzdvihol fakt existencie reverzného toku a infraštruktúru, ktorá je dostatočne vybudovaná. Kritérium N-1 je v súčasnosti na úrovni 300% a predpokladá sa nárast do budúcnosti, plánuje sa tiež navýšenie kapacity na HPS Lanžhot (smer ČR-SR).

Roman Zavada, zástupca spoločnosti NAFTA, predstavil účastníkom projekt skladovania energie z obnoviteľných zdrojov v podzemných zásobníkoch plynu. Aktívni sú v dvoch projektoch. Prvým je projekt pod názvom Sun Storage, ktorý odštartoval koncom roka 2014. NAFTA v ňom spolupracuje s rakúskym partnerom. V súčasnosti prebieha zatláčanie zmesi do ložiska. Druhý projekt s názvom Veľkokapacitné úložisko energie je vo svojich začiatkoch. Lídrom projektu je SAV. Uchádza sa o podporu z európskych fondov. Roman Zavada uviedol, že zásobníky majú potenciál pre rozvoj veľko-objemového skladovania energie. Keďže nie každé geologické podložie je vhodné na takéto uskladňovanie, je určite potrebný ďalší výskum.
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK