Energofórum konferencia

Kombinovaná výroba elektriny a tepla - status quo

Druhý deň konferencie ENERGOFÓRUM® 2015 - plyn začal blokom prednášok na tému kombinovaná výroba elektriny a tepla. Prvý príspevok predniesol Ladislav Jediný, zástupca Teplárenského združenie na Slovensku. Združenie trápi najmä neprehľadná legislatíva, ktorá nezaručuje stabilitu a negatívne ovplyvňuje kombinovanú výrobu elektriny a tepla. Najväčším problémom sú cenové predpisy ÚRSO, ktorými chce podľa združenia regulátor za každých okolností udržať ceny. Čo sa týka perspektívy zhodnotil, že nie je vytvorený priestor na dlhodobé fungovanie. Na reálnu podporu kogeneračných technológií je potrebné zmeniť prístup MH SR a ÚRSO, prejsť od oficiálnych deklarácií podpory ku konkrétnym krokom. Kogeneračným technológiám je potrebné venovať minimálne takú istú pozornosť ako je venovaná zdrojom OZE.

Nové prístupy k riešeniam energetických problémov predstavil Imrich Discantiny zo spoločnosti HELORO s.r.o. Vychádzal z bohatých skúseností z realizácie projektov aj v spolupráci so spoločnosťou COM-therm, spol. s r.o., ktorej hlavným predmetom činnosti je dodávka tepla (prevádzka teplárne v Komárne) a teplej úžitkovej vody.
Imrich Discantiny predstavil detailne účastníkom konferencie technológie využitia odpadného tepla zo spalín tepelných zdrojov (WHR z angl. Waste Heat Recovery), ktorej primárnou výhodou je úspora zemného plynu. Okrem toho kombináciou WHR a trigenerácie je možné profitovať zo ziskov z výroby, predaja a ďalšieho využitia elektriny, z produkcie chladu a zo zníženého generovaného objemu emisných kvót (výrazným znížením emisií Nox).

Rastislav Hanulák, Capitol Legal Group, s.r.o. sa vo svojej prednáške venoval možnostiam pripojenia nových KGJ do sústavy v kontexte pretrvávajúceho STOP-STAVU. V kontexte legislatívy a s uvážením situácie, ktorá pretrváva, je možné pripojiť nové zariadenie len cestou priameho vedenia (tzv. ostrov). Pokiaľ sa neprelomí STOP-STAV, bude na to doplácať zavádzanie nových technológií, o ktorých sa hovorilo v predchádzajúcej prednáške. Podľa Rastislava Hanuláka sa STOP-STAV neskončí kým sa nepristúpi k zásadnej reforme systému podpory výkupu elektriny.