Energofórum konferencia

Program konferencie

 • 8:00-9:00
  Registrácia účastníkov

  Ranná káva so spoločnosťou sféra, a.s.

 • 9:00-9:10
  Privítanie účastníkov a otvorenie konferencie

  Oskár Halzl, sféra, a.s.

 • 9:10-10:15
  Blok I.: Aktuálne informácie z vnútorného trhu

  Moderuje: Richard Kvasňovský, Tlačová agentúra Slovenskej republiky

  • Blahoslav Němeček, Ernst&Young
   Nové network kódy pre plynárenstvo
  • Ján Klepáč, Slovenský plynárenský a naftový zväz
   Správa zo Svetového plynárenského kongresu

 • 10:15-10:45
  Prestávka na kávu

 • 10:45-12:00
  Blok II.: Téma na medzinárodnej úrovni

  Moderuje: Richard Kvasňovský, Tlačová agentúra Slovenskej republiky

  • Ján Klepáč, Slovenský plynárenský a naftový zväz
   Svetový plynárenský kongres, Paríž 2015
  • Michal Ľalík, eustream, a.s.
   Nové projekty pre prepravu plynu
  • Balázs Jarábik, Central European Policy Institute
   Ukrajina: energetické reformy

 • 12:00-13:30
  Obed

 • 13:30-14:45
  Blok III.: Energetická efektívnosť nielen ako slovné spojenie

  Moderuje: Richard Kvasňovský, Tlačová agentúra Slovenskej republiky

  • Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
   Financovanie opatrení v oblasti energetickej efektívnosti z operačného programu Kvalita životného prostredia
  • Marcel Lauko, Asociácia poskytovateľov energetických služieb
   Garantované energetické služby v SR - vývoj, bariéry, trendy
  • Ondřej Patočka, Bentley Systems
   Bentley AssetWise - zvyšování provozní efektivity

 • 14:45-15:15
  Prestávka na kávu

 • 15:15-17:00
  Panelová diskusia: Podnikanie v Čechách a na Slovensku: podobnosti a rozdiely

  Moderuje: Michal Hudec, energy analytics, s. r. o.

  Členovia panelu:

  • Jiří Chvojka, Energetický regulační úřad
  • Ivan Weiss, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
  • Radim Juřica, Lumius Slovakia, s. r. o.
  • Stanislav Kovalík, ČEZ Slovensko, s.r.o.

 • 18:00
  Raut, spoločensko - športový program