Energofórum konferencia

Energetická efektívnosť nielen ako slovné spojenie

Tretí blok konferencie bol venovaný energetickej efektívnosti. Ako prvá sa ujala slova Kvetoslava Šoltésová zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Podrobne predstavila možnosti financovania opatrení v oblasti energetickej efektívnosti z operačného programu "Kvalita životného prostredia". Možnosť predkladania žiadostí o finančnú podporu bude od 25.8.2015, pričom najneskôr začiatkom septembra.

Marcel Lauko z Asociácie poskytovateľov energetických služieb nadviazal prednáškou o garantovaných energetických službách v Slovenskej republike. Predstavil Asociáciu a jej ciele a doterajšie aktivity. Hlavnú myšlienku garantovanej energetickej služby uviedol jednoducho a výstižne: ak klient nič neušetrí, klient nič neplatí. Vysvetlil vývoj garantovanej energetickej služby na Slovensku, bariéry a trendy. Príkladom z praxe je Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci, kde bola realizovaná rekonštrukcia tepelného hospodárstva, rekonštrukcia technológie práčovne a využitie zdroja pitnej vody. Garantované úspory boli vo výške 1 484 MWh/rok, celkové úspory 132 tis. EUR bez DPH/rok. Investícia vo výške 1,22 mil. EUR bez DPH bola plne financovaná dodávateľom. Trvanie zmluvy 10 rokov.

Tretia prednáška bola venovaná informačným systémom. Ondřej Patočka zo spoločnosti Bentley Systems, ktorá je partnerom konferencie, predstavil systém riadenia výkonnosti aktív pod názvom Bentley APM.