Energofórum konferencia

Prevádzkovanie miestnej distribučnej sústavy

Záver druhého dňa konferencie patril panelovej diskusii, zameranej na tému prevádzkovanie miestnej distribučnej sústavy (MDS) v podmienkach trhu Slovenskej republiky. Panelovú diskusiu pripravilo Združenie prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav (ZMDS) v spolupráci s pridruženými členmi sféra, a.s., a energy analytics, s.r.o.

Základným predmetom činnosti ZMDS je koordinovať činnosť a chrániť práva a záujmy svojich členov – prevádzkovateľov MDS. Aby pri hájení záujmov členov ZMDS boli zároveň hájené aj záujmy všetkých MDS na Slovensku, realizovalo ZMDS v spolupráci s OKTE, a.s, prieskum v radoch MDS. Jeho výsledky predstavil moderátor panelovej diskusie Michal Hudec zo spoločnosti energy analytics, s. r. o., a využil pre rozvinutie ďalšej diskusie s jej hlavnými účastníkmi:

  • Sylvia Beňová, ZMDS a Slovnaft, a.s.
  • Peter Čulen, OKTE, a.s.
  • Igor Nagy, ČEZ Slovensko, s.r.o.
  • Vlastimil Tomašovič, Slovenské elektrárne, a.s.
  • Daniel Zákutný, Východoslovenská distribučná, a.s.

V samostatnej prezentácii odzneli informácie OKTE, a.s., o bilancovaní MDS v súvislosti s nahlasovaním dát do informačného systému operátora meraní (XMtrade®/ISOM). Peter Čulen vysvetlil základnú bilanciu MDS, bilancovanie MDS pre potreby vyhodnotenia odchýlok a pre výpočet koncovej spotreby. Upozornil na stále sa objavujúce chyby pri zadávaní údajov.

Diskutovalo sa aj o téme distribútor poslednej inštancie, o zavádzaní inteligentných meracích systémov a o zmene dodávateľa do odberných miest, pripojených do MDS.

V rámci panelovej diskusie padla aj informácia o iniciatíve Asociácie výrobcov tepla a elektriny a poskytovateľov podporných služieb (AVTES), ku ktorej sa pridalo aj ZMDS. Ide o kalendár legislatívnych povinností, ktorý by mal združeným členom pomôcť lepšie a rýchlejšie sa zorientovať v legislatíve a najmä plniť povinnosti načas a vyhnúť sa tak prípadným sankciám. Produkt bude mať formu webového portálu www.legislativnepovinnosti.sk. Pripravujú ho traja autori: sféra, a.s., Capitol Legal Group, advokátska kancelária, s.r.o., a energy analytics, s.r.o. Začiatkom budúceho roka by mal byť dostupný aj pre ďalšie subjekty, podnikajúce v energetike na Slovensku.