Energofórum konferencia

Program konferencie

 • 8:00-9:00
  Registrácia účastníkov

  Ranná káva so spoločnosťou sféra, a.s.

 • 9:00-9:10
  Privítanie účastníkov a otvorenie konferencie

  Oskár Halzl, sféra, a.s.

 • 9:10-10:30
  Blok I.: Energetická únia

  Moderuje: Richard Kvasňovský, Tlačová agentúra Slovenskej republiky

  • Maroš Šefčovič, Európska komisia
   Špeciálny príhovor pre účastníkov konferencie (videozáznam)
  • Lívia Vašáková, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
   Energetická únia
  • Marián Nicz, Ministerstvo hospodárstva SR
   Energetická politika SR v kontexte Energetickej únie so zameraním na elektroenergetiku
  • Jaroslav Ranto, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
   Energetická únia

 • 10:30-11:00
  Prestávka: Na kávu Vás pozýva spoločnosť Landis +Gyr s.r.o., organizačná zložka

 • 11:00-12:40
  Blok II.: Domáci trh v európskom kontexte

  Moderuje: Richard Kvasňovský, Tlačová agentúra Slovenskej republiky

  • Rastislav Hanulák, Capitol Legal Group, advokátska kancelária s. r. o.
   Návrh novej regulačnej politiky vo svetle rozhodnutí Súdneho dvora EÚ
  • Libor Láznička, sféra, a.s.
   Vnútrodenný trh v domácom prostredí
  • Blahoslav Němeček, Ernst&Young
   Koncept európskeho vnútorného trhu s elektrinou
  • Martin Sliva, OKTE, a.s.
   Povinnosť oznamovať transakcie v zmysle Európskej legislatívy REMIT a služby RRM OKTE

 • 12:40-14:00
  Obed

 • 14:00-15:30
  Blok III.: Energetická efektívnosť

  Moderuje: Richard Kvasňovský, Tlačová agentúra Slovenskej republiky

  • Miroslav Mariaš, Ministerstvo hospodárstva SR
   Požiadavky na energetickú efektívnosť v elektroenergetike
  • Jozef Chudej, Ministerstvo hospodárstva SR
   Monitorovanie energetickej efektívnosti
  • Jaroslav Urblík, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
   Opatrenia na podporu, vyhodnocovanie a zlepšenie energetickej efektívnosti

 • 15:30-16:00
  Prestávka: Na kávu Vás pozýva spoločnosť Bentley Systems

 • 16:00-17:30
  Panelová diskusia: 10 rokov liberalizovaného trhu s elektrinou

  Moderuje: Lenka Ferenčáková, energia.sk, Michal Hudec, energy analytics, s. r. o.

  Členovia panelu:

  • Ladislav Bekéni, V-Elektra Slovakia, a.s.
  • Stanislav Kovalík, ČEZ Slovensko, s.r.o.
  • Martin Ondko, MAGNA ENERGIA, a.s.
  • František Pecho, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
  • Ivan Weiss, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

 • 18:30
  Raut, spoločensko - športový program