Energofórum konferencia

Energetická únia

Odborný program prvého dňa konferencie ENERGOFÓRUM® 2015 - elektrina začal príhovorom Maroša Šefčoviča, podpredsedu Európskej komisie pre Energetickú úniu. Účastníkom sa prihovoril s blahoželaním k 10. výročiu liberalizovaného trhu s elektrinou na Slovensku cez videopozdrav, keďže práve dnes predstavuje projekt Energetickej únie v Bukurešti. Stručne vysvetlil jej koncept a podotkol, že svoju aktuálnu cestu po členských krajinách Európskej únie realizuje aj kvôli tomu, aby zistil ako je projekt vnímaný na regionálnych úrovniach cez diskusiu s ministrami, regulátormi a odbornou verejnosťou. Zdôraznil, že pre každú krajinu znamená projekt Energetickej únie iné opatrenia. Navrhované sú tak, aby spoločným výsledkom bolo naplnenie samotných hlavných cieľov projektu.

Na príhovor Maroša Šefčoviča nadviazala vo svojom príspevku Lívia Vašáková zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Vysvetlila, prečo vôbec projekt Energetickej únie vznikol. Hlavnými dôvodmi boli dôsledky Rusko-ukrajinského konfliktu, ďalej vyššie ceny energií v porovnaní s USA a inými konkurentmi, klimatické zmeny a tiež pokles investícií v porovnaní s predkrízovým obdobím. Podrobne rozobrala témy a opatrenia, ktoré sa týkajú priamo Slovenska. V diskusii odpovedala aj na otázku ako v súčasnosti vníma Európska komisia reguláciu na Slovensku. Uviedla, že výhrady voči regulácii sú uvedené v správe EK z februára 2015. Uskutočnilo sa viacero konštruktívnych stretnutí s MH SR ako aj s ÚRSO. Komisia sa opäť vyjadrí v pripravovanej správe tento rok v novembri a tiež začiatkom roka 2016.

Ministerstvo hospodárstva SR a sekciu energetiky zastupoval v programe konferencie Marián Nicz. Svoj príspevok zameral na vysvetlenie aktuálny stav Energetickej politiky SR. Jej hlavným strategickým cieľom je: „Dosiahnuť konkurencieschopnú nízkouhlíkovú energetiku, zabezpečujúcu bezpečnú spoľahlivú a efektívnu dodávku všetkých foriem energie za prijateľné ceny s prihliadnutím na ochranu odberateľa a trvalo udržateľný rozvoj.“ V rámci diskusie zaujímala účastníkov najmä spomínaná podpora obnoviteľných zdrojov energie a zámer zvyšovania ich podielu v energetickom mixe. To sa negatívne prejavuje zvyšovaním ceny elektriny a deformáciou trhu cez nastavený mechanizmus podpory. 

Jaroslav Ranto, šéf odboru regulácie elektroenergetiky ÚRSO, vysvetlil ako projekt Energetickej únie vníma regulátor, v ktorých bodoch má výhrady, resp. návrhy iných opatrení v porovnaní s tými európskymi. Do projektu Energetickej únie a súvisiacich rokovaní sa ÚRSO zapája najmä prostredníctvom osoby podpredsedu, Miroslava Čelinského.