Energofórum konferencia

10 rokov liberalizovaného trhu s elektrinou

Záver prvého dňa konferencie patril panelovej diskusii na tému "10 rokov liberalizovaného trhu s elektrinou." Moderátormi panelovej diskusie boli Lenka Ferenčáková, portál energia.sk a Michal Hudec zo spoločnosti energy analytics, s. r. o. Ako hlavní diskutujúci vystúpili:

  • Ladislav Bekéni, V-Elektra Slovakia, a.s.
  • Stanislav Kovalík, ČEZ Slovensko, s.r.o.
  • Martin Ondko, MAGNA ENERGIA, a.s.
  • František Pecho, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
  • Ivan Weiss, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Diskutovalo sa okrem iného o týchto témach:

Zrušenie regulácie verzus zmena prístupu k regulácii; hodnotenie činnosti slovenského regulátora; administratívne bariéry (zjednodušený proces zmeny dodávateľa, všeobecne obchodné podmienky); porovnanie s českým trhom; inteligentné meracie systémy (IMS) a ne/pripravenosť legislatívneho prostredia, regulačného prostredia a samotných odberateľov na využívanie výhod, ktoré zo zavedenia IMS vyplývajú.

Členom panelovej diskusie sa ťažko hľadala odpoveď na otázku, čo najpozitívnejšie vnímajú v energetike poslednej dekády.  Spomenuli si na otvorenie možnosti zmeny dodávateľa pre odberné miesta, pripojené do miestnych distribučných sústav, nový model zúčtovania odchýlok a celkovo dosiahnutý vysoký štandard služieb a dodávok pre odberateľov.

O ďalších 10 rokov sa podľa diskutujúcich bude lepšie hospodáriť s energiami, decentralizácia zdrojov bude stále častejším javom a s tým bude súvisieť väčšia potreba pomoci, aj na medzinárodnej úrovni, pre udržanie bezpečnosti sústav. Veľké zmeny sú očakávané pod vplyvom neustáleho technologického rozvoja a zavádzania nových technológií nie len do sektora energetiky.