Energofórum konferencia

Regulácia plynu u nás a v zahraničí

Tretí blok prednášok konferencie ENERGOFÓRUM® 2014 - plyn začal svojou prednáškou Jiří Chvojka, riaditeľ sekcie vonkajších vzťahov Energetického regulačného úradu ČR. Informoval, že u našich západných susedov sa chystá veľká novela Energetického zákona a začínajú tak obrovské tlaky. III. regulačné obdobie začalo 1.1.2010 a skončí 31.12.2014. Vo IV. regulačnom období sa bude ERÚ venovať okrem iného prehodnoteniu parametrov vstupujúcich do regulačného vzťahu pre stanovenie ceny. Nutne počíta so širokou diskusiou tak, aby boli zmeny na trhu s plynom čo najlepšie zohľadnené. Jiří Chvojka v diskusii uviedol, že regulovaná zložka ceny plynu pre domácnosti predstavuje v ČR cca 20% celkovej ceny (náklady nevyhnutné na prevádzku infraštruktúry) a na rozdiel od nášho trhu, cena komodity nie je v ČR regulovaná, ale napriek tomu na trhu nižšia.

Perspektívy pre plyn v EÚ analyzovala v druhej prednáške Lívia Vašáková, reprezentujúca Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. V súčasnosti, v súvislosti s dianím na Ukrajine, rezonuje najmä téma stratégie energetickej bezpečnosti. Politiku EÚ v oblasti plynu ovplyvňovali aj v minulosti takéto významné udalosti akou boli zmeny na investičných trhoch z dôvodu finančnej krízy, udalosti vo Fukušime a následné odstavenie jadrových zdrojov, neustále zvyšovanie sa dopytu po energiách a zvyšovanie cien. Európska komisia navrhla tzv. stress test (záťažový test), ktorý bude simulovať situáciu výpadku dodávok plynu.

Všeobecným cieľom politiky EÚ je udržateľnosť, bezpečnosť a konkurencieschopnosť európskeho trhu. V tejto súvislosti Lívia Vašákova uviedla, že: "Slovensko má veľmi nízke čerpanie fondov do vedy, výskumu a inovácií", práve pre projekty, ktorých výsledkom by mali byť návrhy opatrení pre plnenie cieľov EÚ.

Na otázku, či má význam budovať európsky trh s plynom boli uvedené jeho špecifiká (obmedzenia) ako sieťového odvetvia, ale zároveň zdôraznený potenciál v podobe najväčšieho trhu, spoľahlivého partnera a s jasným systémom regulácie (ktorý zatiaľ nie je úplne dokončený).

Detailnejší, vlastný, pohľad na riziká rusko-ukrajinského konfliktu poskytol Michal Hudec zo spoločnosti energy analytics, s.r.o. Podľa neho: "Ruský plyn je pre EÚ strategický, jeho dlhodobý výpadok nemožno bezprostredne nahradiť (Nord Stream nepostačuje, South Stream je otázka budúcnosti)." Náznaky vôle pre riešenie konfliktu pozitívnou cestou sa prejavili tým, že Rusko napriek hrozbe neobmedzilo dodávky plynu po 1. júni 2014, prebiehajú spoločné dialógy Rusko – Ukrajina – EÚ. Napriek tomu je konflikt stále potenciálnou hrozbou pre plynárenstvo. Aj preto EÚ vypracovala návrh novej Európskej stratégie energetickej bezpečnosti, EK navrhla záťažové testy, ENTSOG vypracoval z jemu dostupných dát scénare výpakov dodávok zemného plynu.

Michal Hudec v príspevku uviedol, že: "Slovensko má dostatočné kapacity reverzných tokov (ČR, AT, HU), ale ich reálna využiteľnosť pre Slovensko je ale podmienená dostupnosťou kapacít viac „na západ“." Príspevok uzavrel tým, že ďalší vývoj by bolo možné zistiť len z kryštáľovej gule.