Energofórum konferencia

Program konferencie

 • 8:00-9:00
  Registrácia účastníkov

  Ranná káva so spoločnosťou sféra, a.s.

 • 9:00-9:10
  Privítanie účastníkov a otvorenie konferencie

  Oskár Halzl, sféra, a.s.

 • 9:10-10:15
  Blok I.: Plynárenstvo v paragrafoch

  Moderuje: Richard Kvasňovský, Tlačová agentúra Slovenskej republiky

  • Ľubomír Čačaný, Ministerstvo hospodárstva SR
   Aktuálne otázky plynárenstva na Slovensku
  • Rastislav Hanulák, Capitol Legal Group s.r.o.
   Ochrana spotrebiteľa pri dodávke plynu alebo poslanecké novely ako nový trend

 • 10:15-10:45
  Prestávka na kávu

 • 10:45-12:00
  Blok II.: Nové cesty plynu

  Moderuje: Richard Kvasňovský, Tlačová agentúra Slovenskej republiky

  • Milan Sedláček, eustream, a.s.
   Nové cesty plynu
  • Tibor Hodnič, NAFTA a.s.
   Nové trendy v obchodovaní s uskladňovacou kapacitou
  • Marek Paál, SPP - distribúcia, a.s.
   Distribúcia plynu na Slovensku

 • 12:00-13:30
  Obed

 • 13:30-14:45
  Blok III.: Regulácia plynu u nás a v zahraničí

  Moderuje: Richard Kvasňovský, Tlačová agentúra Slovenskej republiky

  • Jiří Chvojka, Energetický regulační úřad ČR
   Česká republika - změny v regulaci sektoru plynárenství
  • Lívia Vašáková, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
   Perspektívy pre európsky trh s plynom
  • Michal Hudec, energy analytics, s. r. o.
   Riziká ukrajinsko-ruského konfliktu

 • 14:45-15:15
  Prestávka na kávu

 • 15:15-17:00
  Panelová diskusia: Liberalizácia vs. regulácia

  Moderuje: Michal Hudec, energy analytics, s. r. o.

  Členovia panelu:

  • Stanislav Kovalík, ČEZ Slovensko, s.r.o.
  • Milan Sedláček, eustream, a.s.
  • Henrich Krejčí, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
  • Rastislav Hanulák, Capitol Legal Group, s.r.o.

 • 18:00
  Raut, spoločensko - športový program