Energofórum konferencia

Potrebuje trh s plynom operátora?

Záver konferencie ENERGOFÓRUM® 2014 - plyn patril panelovej diskusii na tému "Potrebuje trh s plynom operátora?", ktorú moderoval Hanuš Beran (Taures, a.s.). Zástupca tradičného dodávateľa plynu Ivan Weiss (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) je v princípe spokojný so súčasným zabezpečením procesov na trhu s elektrinou. Opačný názor mal Radim Juřica (Lumius, spol. s r.o.), ktorý porovnával situáciu v Čechách a na Slovensku. Podľa jeho názoru má slovenský trh rezervy najmä v oblasti zjednodušenia procesov a zvýšenia transparentnosti. Jakub Nečesaný (OTE, a.s.) prezentoval, aké činnosti zabezpečuje český operátor trhu - evidencia bilaterálnych kontraktov, centrálna správa nameraných údajov, aplikácia typových diagramov, zúčtovanie odchýlok, organizácia denného a vnútrodenného trhu. V Čechách pôsobí viac regionálnych distribútorov (na Slovensku jeden) a teda centralizácia dát má v takomto prostredí väčší význam. IS OTE sprístupňuje dáta od prepravcu, distribútora a správcu zásobníkov plynu na jednom mieste. Martin Sliva (OKTE, a.s.) prezentoval činnosti, ktoré zabezpečuje slovenský organizátor trhu v oblasti elektroenergetiky. Miroslav Rozkoš (SPP - distribúcia, a.s.) zhodnotil, že evidencia bilaterálnych kontraktov, zúčtovanie odchýlok, meranie a poskytovanie dát sú na Slovensku zabezpečené. Nie je zabezpečený denný a vnútrodenný trh s plynom a sú aj rezervy v tvorbe štatistík a správ. Radim Juřica vidí priestor na zjednodušenie postupov aj v rámci zabezpečovaných procesoch.