Energofórum konferencia

Plynárenstvo v paragrafoch

Program konferencie ENERGOFÓRUM® 2014 - plyn, začal prvým blokom prednášok "Plynárenstvo v paragrafoch". 

Záštitu nad konferenciou prevzalo Ministerstvo hospodárstva SR. Práve jeho zástupca, Ľubomír Čačaný, predstavil v prvom príspevku v rámci programu konferencie témy, ktorým sa Ministerstvo hospodárstva SR v súčasnosti najintenzívnejšie venuje - aktuálny stav v súvislosti so situáciou na Ukrajine a európska stratégia energetickej bezpečnosti, nariadenie 994/2010, návrh vyhlášky k štandardom bezpečnosti dodávok plynu (v týchto dňoch bude predložený do MPK), návrh zákona o energetickej efektívnosti (MPK bolo ukončené a momentálne sa vyhodnocuje viac ako 800 pripomienok) a sieťové predpisy. 

Rastislav Hanulák, advokát a partner zo spoločnosti Capitol Legal Group s.r.o., upozornil vo svojom príspevku na zmeny v legislatíve, ktorým možno pod vplyvom situácie v zahraničí nebol kladený veľký význam. Pre trh s plynom (elektrinou) na Slovensku a subjekty, pôsobiace v úlohe dodávateľov pre koncových odberateľov v domácnosti, ide ale o podstatný zásah, ktorý bol vykonaný cestou poslaneckej novely Zákona o ochrane spotrebiteľa. Novela významne ovplyvnila aj Zákon o energetike a účastníci trhu boli pred tieto zmeny postavení takpovediac zo dňa na deň. Účinnosť novely Zákona o ochrane spotrebiteľa nastala 1.5.2014 a týždeň po konferencii 13.6.2014, budú účinné zmeny v Zákone o energetike - podmienky uzatvárania zmlúv s odberateľmi v domácnostiach, vrátane podomového predaja. V prednáške boli menované konkrétne dopady na vzťah dodávateľa s existujúcimi a novými odberateľmi s cieľom, aby sa dodávatelia na zmeny pripravili a vyhli sa tak sankciám, ktoré by ich za konanie v rozpore s legislatívou mohli postihnúť.