Energofórum konferencia

Nové cesty plynu

Druhý blok prednášok "Nové cesty plynu" bol venovaný primárne infraštruktúre, ktorá zabezpečuje fyzický tok komodity zo zahraničných zdrojov až ku koncovým odberateľom na Slovensku. Ide o prepravu, uskladňovanie a distribúciu plynu. Názov bloku vytvoril prednášajúcim priestor pre predstavenie aj iných ako len fyzických ciest a dotkli sa problematike obchodovania a zmeny dodávateľa plynu.

Ako prvý vystúpil Milan Sedláček, zástupca spoločnosti eustream, a.s., ktorá zabezpečuje prepravu plynu na území Slovenskej republiky, pričom hlavnou náplňou spoločnosti je tranzit ruského zemného plynu. V ostatných mesiacoch sa eustream intenzívne venoval a v ďalších mesiacoch aj venovať bude situácii na Ukrajine - jednania so zahraničnými partnermi a prijímanie opatrení pre elimináciu negatívnych dopadov konfliktu na náš a európsky trh s plynom.

K významnému kroku došlo 28.4.2014, kedy predstavitelia eustream a Ukrtransgaz podpísali Memorandum o porozumení. Ide o využitie prepojenia, ktoré dnes už existuje medzi Vojanmi a Užhorodom a očakávaný termín sprístupnenia, s maximálnym možným objemom, je začiatkom októbra tohto roka.

Nové trendy v obchodovaní s uskladňovacou kapacitou predstavil Tibor Hodnič zo spoločnosti NAFTA, a.s., ktorá je jedným z prevádzkovateľov podzemných zásobníkov zemného plynu u nás. Vo všeobecnosti je pozícia Slovenska v skladovaní plynu charakterizovaná vysokým podielom uskladňovacej kapacity k spotrebe zemného plynu jednak z dôvodu závislosti na dodávkach ZP zo zahraničia a tiež z dôvodu exportu uskladňovacej kapacity. V kontakte s obchodnými partnermi - záujemcami o uskladňovaciu kapacitu - evidujú rozdiel v požiadavkach skupiny tradičných plynárenských podnikov a skupiny obchodníkov - nových hráčov na trhu. Požiadavky partnerov ovplyvňujú úlohy, ktoré musia plniť ich zásobníky. Aj preto NAFTA, a.s., pristupuje k inováciám svojho produktového portfólia.

Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s., zabezpečuje takmer 100% distribúcie plynu na Slovensku a 94% obyvateľstva SR má prístup k plynu. Tieto aj ďalšie charakteristiky distribučnej siete predstavil účastníkom konferencie Marek Paál, riaditeľ sekcie distribučných služieb. Potenciál pre budovanie nových ciest plynu je týmto viac menej vyčerpaný. V SR je z hľadiska podmienok PDS plná liberalizácia. Cesty k novým dodávateľom zemného plynu boli však v roku 2013 o niečo menej frekventované ako v roku 2012. O cca 43 000 menší počet zmien pripisuje Marek Paál, na základe výsledkov internej analýzy spoločnosti, cene plynu, ktorá vďaka cenovej rugulácii v segmente domácností nedáva dôvod a motiváciu pre zmenu dodávateľa. V každom prípade SPP - distribúcia vykonáva opatrenia na podporu liberalizácie a snaží sa tiež o výkon aktivít a prípravu projektov pre podporu využívania komodity zemného plynu medzi odberateľmi.