Energofórum konferencia

Liberalizácia vs. regulácia

Panelovú diskusiu otvoril moderátor Michal Hudec (spoločnosť energy analytics) otázkou, ako vnímajú a definujú reguláciu jednotliví členovia panelu. Postupne odpovedali: Rastislav Hanulák (Capitol Legal Group), Stanislav Kovalík (ČEZ Slovensko), Milan Sedláček (eustream), Henrich Krejčí (Slovenský plynárenský priemysel).

Počas diskusie odznelo, že na Slovensku pri nestabilite a nepredvídateľnosti regulačného rámca je podnikanie obtiažné. Európska komisia už dávnejšie upozornila, že reguláciu na Slovensku považuje za málo transparentnú a privítala by zverejnenie dokumentov, ktoré by podporili rozhodnutia regulátora na transparentnej úrovni.

Podľa zástupcu prevádzkovateľa prepravnej siete, Milana Sedláčka, sa pojem regulácia zužuje na Slovensku nie celkom správne len na reguláciu cien domácností. Podľa neho regulácia by mala byť uplatňovaná tak dlho, kým sa na danom trhu nevybudujú trhové základy pre fungujúci trh, ktoré prevezmú túto úlohu. Chýba tiež politická vôľa a vôľa regulátora, ktorý vybíja energiu na riešenie nedokonalostí nášho trhu a nie na trh ako taký a jeho fungovanie.

Zástupca ČEZ Slovensko, Stanislav Kovalík, pokiaľ môže hovoriť za dodávateľov so skúsenosťami v SR aj ČR, považuje stav slovenského trhu zhruba rok až dva za českým, čo sa týka elektriny aj plynu. Menoval jednotnú štruktúru dát, zjednotenú štruktúru taríf, jednotné lehoty na zmenu dodávateľa a ďalšie pozitívne vlastnosti. Rastislav Hanulák doplnil, že judikatúra českých súdov (rozhodovacia prax) je 10 rokov pred nami.

Záver panelovej diskusie sa niesol v duchu vhodnej inšpirácie v slovenskej elektroenergetike, kde Združenie dodávateľov energií svojím pôsobením dosiahlo pozitívne zmeny pre vyššiu mieru transparentnosti a aj možností podnikania.