Energofórum konferencia

Vyberáme z domácej scény

Druhý blok prednášok konferencie ENERGOFÓRUM® 2014 - elektrina patril vybraným zaujímavým témam z diania na slovenskom trhu s elektrinou.

Ako prvý v rámci bloku vystúpil Mário Šotter, zástupca spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., ktorá je jedným z troch regionálnych PDS na Slovensku. Keďže PRDS obojsmerne komunikuje na dennej báze s početnou skupinou ďalších účastníkov trhu (odberateľ, výrobca, dodávateľ), VSD pristúpila k rozhodnutiu inovovať internetový portál. Zavádza elektronický komunikačný prostriedok s názvom "eDSO" s cieľom zvýšenia dostupnosti informácií, komfortu užívateľov v jednotlivých rolách a tým aj kvality poskytovaných služieb. Zaujímavou novinkou je aplikácia, ktorá upozorní odberateľov a dodávateľov o plánovanom prerušení distribúcie elektriny.
Prezentované novinky zaujali účastníkov konferencie. Mário Šotter zodpovedal všetky predložené otázky. Nový elektronický komunikačný prostriedok umožní odberateľom prístup k údajom z IMS, keďže zaradenie do systému IMS je jedným z parametrov odberného miesta. K dispozícii bude mať rôzne možnosti zobrazenia, porovnania a analýzy priebehového merania. Pre merania bude prednostne použitý formát podľa harmonizovanej TSVD. Pre dodávateľov je plánované školenie, resp. informačná kampaň o nových možnostiach portálu.

Prevádzka systémov XMtrade/ISOM a XMtrade/ISCF bola témou príspevku Petra Čulena, zástupcu spoločnosti OKTE, a.s. Systém XMtrade/ISOM bol uvedený do produkčnej prevádzky 1. júla 2013 v spolupráci s jeho dodávateľom, spoločnosťou sféra, a.s. Systém XMtrade/ISCF je v produkčnej prevádzke od 1. januára 2014. Od tohto dátumu vstupujú údaje, nahlásené do systému XMtrade/ISOM do následných výpočtov tarify za prevádzkovanie systému a systémové služby, ale aj do dôležitého procesu zúčtovania odchýlok dodávateľov elektriny.
K 30.9.2014 bolo v systéme XMtrade/ISOM evidovaných viac ako 2,5 milióna odberných a odovzdávacích miest. Systém evidoval k uvedenému dátumu spolu 2256 účastníkov trhu. Vzhľadom na dôležitosť kvality poskytovaných údajov výrobcov a prevádzkovateľov sústav, ktoré vstupujú do už spomínaných následných výpočtov, upozornil Peter Čulen na najčastejšie chyby pri nahlasovaní údajov. Potvrdil, že kvalita dát sa postupne zlepšuje. Nedostatky sú stále v prípade niektorých výrobcov, ktorí nesprávne nahlasujú koncovú spotrebu alebo nesprávne použijú jednotky pre vyjadrenie spotreby kWh vs. MWh. Čo sa týka prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav, výrazné problémy v tomto prípade nie sú. Väčšinou ide totiž o nepriebehové merania, ktorých spotreba sa nahlasuje raz za mesiac. Peter Čulen sa zmienil o ostatných zmenách a pripravovaných aktualizáciách v systéme XMtrade/ISOM.

"Je prenosová sústava SR pripravená čeliť budúcim výzvam?" Názov príspevku vo forme rečníckej otázky zvolil Karol Kósa, výkonný riaditeľ sekcie rozvoja elektrizačnej sústavy spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. Účastníkom poskytol informácie o súčasnom stave prenosovej sústavy (PS) SR ako súboru elektroenergetických zariadení. "Prenosová sústava SR je v súčasnosti výkonovo vybilancovaná. Má 10 spojovacích vedení (8x400 kV, 2x220 kV)", uviedol v prednáške.
Základným cieľom jej rozvoja je zabezpečiť kapacitnú dostatočnosť odstraňovaním úzkych miest. Bezpečnosť a spoľahlivosť sústavy opatreniami jej obnovou a údržbou.
10 ročný plán rozvoja PS plánuje prechod elektrických staníc na diaľkové riadenia, postupná riadená likvidácia 220 kV sústavy, posilňovanie cezhraničných prepojení a zvyšovanie bezpečnosti a spoľahlivosti transformácií PS/DS. "Použitie nových technológií je pre rozvoj PS nevyhnutný", uviedol v súvislosti s aktuálnym trendom smart technológií.
V diskusii odpovedal na otázky účastníkov k cehraničným profilom. Profil na hranici medzi Slovenskom a Maďarskom by mal byť posilnený v roku 2018. Cezhraničný profil s Rakúskom je aktuálne uzatvoreným projektom. Hlavným argumentom proti jeho vybudovaniu bol negatívny vplyv na životné prostredie, ale zdá sa, že je za tým odmietavý postoj Rakúska voči jadrovej energii.
Na záver zopakoval Karol Kósa otázku, či: "Je teda prenosová sústava SR naozaj pripravená čeliť budúcim výzvam?" Odpoveď ale nechal po sprostredkovaní zaujímavých informácií na jednotlivých účastníkov auditória.Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK