Energofórum konferencia

Program konferencie

 • 8:00-9:00
  Registrácia účastníkov

  Ranná káva so spoločnosťou sféra, a.s.

 • 9:00-9:10
  Privítanie účastníkov a otvorenie konferencie

  Oskár Halzl, sféra, a.s.

 • 9:10-10:25
  Blok I.: Nové zmeny a smerovanie legislatívy

  Moderuje: Richard Kvasňovský, Tlačová agentúra Slovenskej republiky

  • Pavel Šramko, OKTE, a.s.
   Postavenie OKTE na trhu s elektrinou a plánovaný rozvoj jeho aktivít
  • Martin Sliva, Ministerstvo hospodárstva SR
   Implementácia 3. liberalizačného balíčka, zmeny v slovenskej energetickej legislatíve
  • Ladislav Gunčaga, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
   Cenová regulácia v elektroenergetike na nasledujúce obdobie a jej vplyv na ceny elektriny

 • 10:25-10:45
  Prestávka na kávu

 • 10:45-12:00
  Blok II.: Liberalizácia trhu s plynom v SR

  Moderuje: Richard Kvasňovský, Tlačová agentúra Slovenskej republiky

  • Miroslav Kulla, RWE Gas Slovensko, s.r.o.
   Liberalizácia trhu s plynom v SR z pohľadu dodávateľa
  • Michal Ľalík, eustream, a.s.
   Integrácia trhov s plynom a nové infraštruktúrne projekty v strednej a východnej Európe
  • Urban Rusnák, Ministerstvo zahraničných vecí SR
   Nové príležitosti posilnenia energetickej bezpečnosti v európskom regióne

 • 12:00-13:30
  Na obed Vás pozývala spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., člen skupiny Enel

 • 13:30-14:45
  Blok III.: Vývoj na európskych trhoch s elektrinou

  Moderuje: Richard Kvasňovský, Tlačová agentúra Slovenskej republiky

  • Pavel Rodryč, OTE, a.s.
   Slovensko-česká spolupráca v oblasti organizovaného krátkodobého trhu
  • Jiří Strnad, ČEPS, a.s.
   Integrácia európskych trhov - výhľady a bariéry
  • Zoltán Medveczki, HUPX Ltd.
   Zhrnutie projektu CZ/SK/HU market coupling

 • 14:45-15:05
  Na kávu Vás pozvali spoločnosti OKTE, a.s., a OTE, a.s., organizátori prepojeného denného trhu SR-ČR

 • 15:05-17:00
  Panelová diskusia: Vplyvy na vývoj cien elektriny a plynu

  Moderuje: Michal Hudec, portál energia.sk

  Členovia panelu:

  • Jaroslav Kubinec, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
  • Igor Nagy, ČEZ Slovensko, s.r.o.
  • Ján Pišta, Stredoslovenská energetika, a.s.
  • Dušan Randuška, MBA, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
  • Miroslav Rendko, SE Predaj, s. r. o.

 • 18:00
  Raut, spoločensko - športový program