Energofórum konferencia

Prednášatelia

 • Jarmila Červeňanská - Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
 • Peter Čulen - Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
 • Karol Galek - Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu
 • René Grebeň - Energetické Centrum a. s.
 • Ladislav Gunčaga - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
 • Rastislav Hanulák - Capitol Legal Group s.r.o.
 • Igor Chrapčiak - SCHRACK TECHNIK, s.r.o.
 • Jaroslav Kubinec - Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
 • Jiří Kubizňák - OTE, a.s.
 • Stanislav Kundrát - Východoslovenská energetika a.s.
 • Zoltán Medveczki - HUPX Ltd.
 • Igor Nagy - ČEZ Slovensko, s.r.o.
 • Martin Ondko - MAGNA E. A. s.r.o.
 • František Pecho - nezávislý odborník
 • Eugeniusz Sawicki - TAURON Czech Energy s.r.o.
 • Martin Sliva - Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR
 • Jiří Strnad - ČEPS, a.s.
 • Alena Šalamonová - Slovenské elektrárne, a.s.
 • Daniel Zákutný - Východoslovenská distribučná, a.s.