Energofórum konferencia

Zhrnutie konferencie

Štvrtý ročník odbornej konferencie ENERGOFÓRUM®, tohto roku s medzinárodnou účasťou, sa konal 8.-9.10.2009 v hoteli Sorea v Piešťanoch. 193 odborníkov z 81 spoločností, orgánov štátnej správy a iných organizácií diskutovalo na tému "Elektrina bez hraníc. Integrácia trhov s elektrinou." Konferencia sa aj tento rok konala pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR.

Účastníci diskutovali o legislatívnych zmenách v kontexte integrácie trhov, medzinárodných trhoch v podmienkach EÚ a slovensko-českej integrácii trhov. V panelových diskusiách nechýbali hlavní predstavitelia slovenskej a českej energetiky.