Energofórum konferencia

Zhrnutie konferencie

Odborná energetická konferencia ENERGOFÓRUM® 2008, ktorá sa uskutočnila 2. – 3.10.2008 v Piešťanoch, privítala 182 odborníkov zo 79 spoločností, orgánov štátnej správy a iných organizácií. Ministerstvo hospodárstva SR opäť prevzalo záštitu nad konferenciou.

Tento ročník predstavoval hodnotenie predchádzajúceho vývoja liberalizácie a energetiky na Slovensku. "Trh s elektrinou. Očakávania a realita..." bola hlavná téma konferencie. Účastníci a odborná verejnosť mali možnosť hodnotiť vývoj a smerovanie zmien v energetickej legislatíve, bezpečnosť a stabilitu dodávok elektriny ako aj nové pohľady na efektívne využívanie a hospodárenie s energiami. V panelových diskusiách a na odborných prednáškach nechýbali hlavní predstavitelia slovenského a českého energetického spektra.