Obchod

Označte videá, ktoré vás zaujímajú a kliknite na Pokračovať v spodnej časti stránky. Odkaz na videá vám bude zaslaný na email po prijatí platby.

ENERGOFÓRUM® 2023

Na ceste k zelenej ekonomike: Výzvy a príležitosti

25,00 €
bez DPH

Moderátor: Eva Mihočková, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku

Diskutujúci:

 • Branislav SušilaMinisterstvo hospodárstva SR
 • Henrich Krejčí, sekcia plánu obnovy, Národná implementačná a koordinačná autorita
 • Marcel Vrátný, MH Teplárenský holding 
 • Marek FrecerPwC Slovensko 

Akumulácia energie a hľadanie flexibility

25,00 €
bez DPH

Moderátor: Marián SmikSlovenská batériová aliancia (SBaA) 

Diskutujúci: 

 • Andrej Juris, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
 • Juraj Krajcár, ZSE Energia, a.s.
 • Libor Láznička, SFÉRA, a.s.  
 • Roman Pavlík, MTS, spol. s r.o.

Strategické výzvy plynárenského a ropného priemyslu

25,00 €
bez DPH

ModerátorRichard Kvasňovský, Slovenský plynárenský a naftový zväz

Diskutujúci:

 • Miroslav Kulla, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • Rastislav Ňukovič, eustream, a.s.
 • Peter Szmuda, Gas Storage CZ, s.r.o. 
 • Jozef Hudák, POLÁČEK & PARTNERS s.r.o.

Aktuálne dianie na trhu a novinky z regulácie

25,00 €
bez DPH

Moderátor: Blahoslav Němeček, EY Česká republika. 

Diskutujúci:

 • Andrej Juris, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
 • Rastislav Hanulák, Capitol Legal Group, advokátska kancelária s. r. o.
 • Petronela Chovaníková, Veolia Energia Slovensko, a. s.
 • Ivan Weiss, Stredoslovenská energetika, a. s. 

Ján Pišta: Trendy na trhu s elektrinou a plynom

25,00 €
bez DPH

Analytický príspevok

Quo vadis, smart energetika?

25,00 €
bez DPH

Moderátor: Hanuš Beran, Taures, a.s.

Diskutujúci:

 • Jana Ambrošová, Združenie dodávateľov energií
 • Štefan Dobák, OKTE, a.s.
 • Michal Hudec, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
 • Michal Puchel, OTE, a.s.
 • Daniel ZákutnýVýchodoslovenská distribučná, a.s.

Tomáš Sedláček: Energie západnej spoločnosti, čím žije naša ekonomika? Alebo o tele, duši a duchu ekonómie

25,00 €
bez DPH

Keynote speech. Moderátor: Miloš Bikár

ENERGOFÓRUM® 2022

Zelená transformácia v čase energetickej krízy

25,00 €
bez DPH

Tematické okruhy:

 • Cesta k uhlíkovej neutralite EÚ v kontexte novej geopolitickej reality
 • Od Zelenej dohody, Fit for 55 k REpowerEU: Aký plán má Slovensko?
 • Úloha obnoviteľných zdrojov a teplárenstva v procese dekarbonizácie
 • Podpora projektov v oblasti energetiky v Pláne obnovy a odolnosti SR
Moderátor: Ľubica Ragulová, Ernst & Young, s. r. o.

Diskutujúci:
 • Zdeněk Čech, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
 • Lenka Balog Ferenčáková, Ministerstvo hospodárstva SR
 • Milan Zvara, Ministerstvo životného prostredia SR
 • Miroslav Mravec, Veolia Energia Slovensko, a.s.

Juraj Karpiš: O aktuálnom dianí a prognózach do budúcnosti

25,00 €
bez DPH

ekonomický analytik, spoluzakladateľ a predseda Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz - INESS

Ukončenie závislosti na dovoze fosílnych palív z Ruska. Ako sme pripravení?

25,00 €
bez DPH

Tematické okruhy:

 • Ako (z)mení vojna na Ukrajine slovenskú a európsku energetiku
 • Slovensko na (komplikovanej) ceste k energetickej sebestačnosti
 • Nezastupiteľná úloha plynu v hospodárstve. Výzvy a príležitosti
 • Aká je budúca rola zemného plynu pri výrobe elektriny a tepla

Moderátor: Richard Kvasňovský, Slovenský plynárenský a naftový zväz 

Diskutujúci:

 • pozvaný zástupca Ministerstva hospodárstva SR 
 • Karol Galek, poslanec NR SR
 • Alexander Duleba, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA)
 • Jakub Ondrejka, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • Milan Sedláček, eustream, a.s.
Andrii Nemyrovskyi: Ukrajinská energetika: Čo zmenila vojna a čo bude ďalej

Ako odvrátiť kolaps na trhu s energiami

25,00 €
bez DPH

Tematické okruhy:

 • Dokáže voľný trh s energiami prežiť súčasnú krízu?
 • Súčasný a budúci vývoj na veľkoobchodných trhoch
 • Ako zabezpečiť dostupné dodávky elektriny a plynu
 • Protikrízové opatrenia na národnej a európskej úrovni

Moderátor: Milan Garbiar, Deloitte Slovensko

Diskutujúci:

 • Andrej Juris, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
 • Michal Cabala, OKTE, a.s.
 • Michal Dubeň, ZSE Energia, a.s.
 • Rastislav Hanulák, Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o.

Nové technologické trendy a inovácie

25,00 €
bez DPH

Moderátor: Michal Jesenič, ENERGOKLUB®

Prednášajúci:

 • Martin Čepel, BENZINOL SLOVAKIA s. r. o.
  Pohyb je synonymom poznania
 • Jaroslav Lahoda, Siemens Energy, s.r.o.
  Dekarbonizace kombinované výroby elektřiny a tepla. Zkušenosti ze zahraničí
 • František Žák, PHOTOMATE s.r.o.
  Bateriová uložiště v distribučních sítích
 • Libor Láznička, sféra, a.s.
  Trendy na trhu s elektrinou

(R)evolučná transformácia energetiky

25,00 €
bez DPH

Tematické okruhy:

 • Od paragrafov k praxi. Nové pravidlá trhu s elektrinou a plynom
 • Pilotný projekt agregácie flexibility na Slovensku
 • Budúcnosť poskytovania podporných služieb na Slovensku
 • Potenciál batériových úložísk pri rozvoji elektrizačnej sústavy

Moderátor: Miloš Bikár, OKTE, a.s.  

Diskutujúci:

 • Peter Dovhun, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
 • Michal Hudec, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
 • Branislav Klocok, OFZ, a.s.
 • Jan Kanta, Ernst & Young, s.r.o.

ENERGOFÓRUM® 2021

Ako naštartovať inovácie v slovenskej energetike?

25,00 €
bez DPH

Moderátor: Libor Láznička, sféra, a.s.

Prednášajúci:

 • Jan Kanta, Ernst & Young, s. r. o.
 • Ján Mišovič, Nano Energies Slovensko s.r.o.
 • Marián Smik, Slovenská batériová aliancia
 • Ján Weiterschütz, Národná vodíková asociácia Slovenska

Ivan Mikloš: Výzvy, príležitosti a riziká postcovidového ekonomického oživenia

25,00 €
bez DPH

Bývalý podpredseda vlády a minister financií SR

Nová éra investícií v energetike

25,00 €
bez DPH

Moderátor: Ľubica Ragulová, Ernst & Young, s. r. o.

Diskutujúci:

 • Karol Galek, Ministerstvo hospodárstva SR
 • Peter Dovhun, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
 • Radoslav Haluška, Východoslovenská distribučná, a.s.
 • Ľuboš Lopatka, MH Teplárenský holding
 • Ján Horváth, Enery Slovakia s.r.o.

Legislatívne a regulačné novinky

25,00 €
bez DPH

Moderátor: Blahoslav Němeček, Ernst & Young, s. r. o. 

Diskutujúci:

 • Andrej Juris, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
 • Rastislav Hanulák, Capitol Legal Group, advokátska kancelária s. r. o. 
 • Pavol Poláček, POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. 
 • Jana Ambrošová, Združenie dodávateľov energií

Nové výzvy plynárenstva a teplárenstva

25,00 €
bez DPH

Moderátor: Richard Kvasňovský, Slovenský plynárenský a naftový zväz

Prednášajúci:

 • Peter Demeč, SPP – distribúcia, a. s. 
 • Rastislav Nemec, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 
 • Milan Sedláček, eustream, a.s.
 • Petronela Chovaníková, Veolia Energia Slovensko, a.s.

Budúcnosť obchodovania s elektrinou a plynom

25,00 €
bez DPH

Moderátor: Ján Pišta, JPX s.r.o. 

Diskutujúci:

 • Michal Cabala, OKTE, a.s.
 • Tomáš Šimovič, Slovenské elektrárne, a.s.
 • Mário Turčík, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
 • Ivan Weiss, Stredoslovenská energetika, a.s. 

Pokračovať