Energofórum

Záštitu nad konferenciou prevzalo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

12. 9. 2017

ENERGOFÓRUM® sa opäť uskutoční pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR. Minister hospodárstva SR, Peter Žiga, ocenil udelením záštity ministerstva vysokú odbornú úroveň konferencie, aktuálnosť tém a aktívnu účasť zástupcov najvýznamnejších slovenských energetických spoločností. Vďaka tomu konferencia ENERGOFÓRUM® už niekoľko rokov poskytuje priestor pre cennú výmenu informácií, uviedol v liste minister. Zároveň prisľúbil aktívnu účasť zástupcu Ministerstva hospodárstva SR na konferencii.