Energofórum

Rastislav Hanulák: Zemný plyn je v súčasnosti pre Slovensko ideálne riešenie

29. 4. 2019

Na konferencii Trh s plynom 2019 vystúpi aj renomovaný advokát Rastislav Hanulák. Zemný plyn považuje za dostupný a efektívny zdroj, ktorý v súčasnosti vo veľkom využívajú priemyselné podniky, ale aj množstvo centrálnych výrobcov tepla alebo domácností. Plyn podľa neho predstavuje vstupnú bránu pre moderné, úsporné a inovatívne riešenia. Zakladateľ advokátskej kancelárie Capitol Legal Group bude moderátorom bloku, ktorý je venovaný pohľadu najvýznamnejších odberateľov plynu na Slovensku.

Podrobnosti o programe konferencie, prednášajúcich a účastníckych poplatkoch nájdete TU.

Kto je Rastislav Hanulák?

Rastislav Hanulák je advokátom a zakladajúcim partnerom advokátskej kancelárie Capitol Legal Group so sídlom v Bratislave. Špecializuje sa na hospodársku súťaž na trhu s elektrinou a zemným plynom, reguláciu v energetike a tepelnej energetike a otázky spojené s podporou obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kogenerácie. Už niekoľko rokov sa podieľa na príprave legislatívy, spolupracuje s viacerými profesijnými združeniami, publikuje a pravidelne prednáša na rôznych odborných konferenciách. Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.