Energofórum

Projekt HUSKAT môže oživiť slovensko-maďarský plynovod. Bojuje však s rakúskou konkurenciou

12. 4. 2019

Slovensko-maďarské plynové prepojenie funguje od roku 2015. Hoci plynovod prispel k zvýšeniu likvidity trhu s plynom v našom regióne, jeho technické a kapacitné možnosti nie sú vôbec využité. Zmeniť to môže projekt HUSKAT, ktorý by slúžil na prepravu plynu z Čierneho mora na Slovensko a do Rakúska.

Spoločnosť Eustream spoločne s prevádzkovateľmi prepravných sústav Magyar Gáz Tranzit (MGT) a Gas Connect Austria zaznamenali v roku 2017 dopyt na trhu po prírastkových kapacitách. Následne sa dohodli na spôsobe prideľovania kapacít. Tradičné aukcie vystriedala alternatívna alokačná metóda. V druhom kole v októbri 2018 boli ponúknuté kapacity z Maďarska na Slovensko plne zarezervované na 7 rokov dopredu, čiastočne aj na ďalšie obdobie.

V zmysle zmluvy majú úspešní uchádzači z predchádzajúcich kôl právo odstúpiť od zmluvy. Časť držiteľov kapacity v smere z Maďarska na Slovensko sa rozhodla predmetné právo uplatniť, v dôsledku čoho sa slovenský a maďarský prepravca plynu rozhodli vyhlásiť tretie kolo alokačnej procedúry, ktoré potrvá do 17. apríla 2019. Uvoľnenie dodatočných kapacít vytvára priestor pre neúspešných kandidátov z minulých kôl. Agregované výsledky prideľovania kapacít v rámci tretieho kola by mali byť známe 19. apríla 2019.  

Výsledok tretieho kola môže byť jedným z rozhodujúcich faktorov pre ďalšiu budúcnosť projektu HUSKAT. Rakúsko preferuje priame spojenie prostredníctvom projektu HUAT. Maďarsko sa rozhodlo podporovať HUSKAT na báze nákladovej efektívnosti a preukázaného dopytu zo strany zákazníkov. Spoločnosť Gas Connect Austria sa v tejto veci obrátila so sťažnosťou na Agentúru pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER), ktorá v utorok vydala rozhodnutie o potrebe uskutočniť na maďarsko-rakúskej hranici ekonomický test. 

Viac o projekte HUSKAT a súvislostiach s inými plynárenskými projektmi sa dočítate v tomto článku.