Energofórum

Predseda ÚRSO prejavil záujem o účasť

9. 8. 2017

Nový šéf kľúčovej inštitúcie, ktorá reguluje slovenský trh s elektrinou a plynom, prejavil záujem o účasť na konferencii ENERGOFÓRUM®.

Ľubomír Jahnátek začal vykonávať funkciu predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) 25. júla 2017. Jeho pozitívna odozva na pozvánku je možno prvým signálom, že existuje vôľa regulačného úradu zmeniť prístup v komunikácii so širokou energetickou obcou a regulovanými subjektami.

ENERGOFÓRUM® je platformou, ktorá vždy ponúkala predstaviteľom štátnych inštitúcií priestor na predstavenie ich vízií a plánov v oblasti energetiky a špeciálne jej regulácie. Vytvára tiež príležitosť oboznámiť sa s fungovaním nastavených pravidiel v praxi a diskutovať o možnom zlepšení s predstaviteľmi regulovaných subjektov vo formálnom i neformálnom duchu.