Energofórum

Peter Kučera: Zemný plyn môže zohrať pozitívnu úlohu pri plnení cieľov Envirostratégie 2030

7. 5. 2019

Kvalita ovzdušia je jednou z priorít pri ochrane životného prostredia v rámci Envirostratégie 2030. Zemný plyn ako zdroj na výrobu elektriny, zdroj tepla pre domácnosti, ale aj ako alternatíva v doprave, môže podľa Petra Kučeru zo Slovenského plynárenského priemyslu zohrať pri jej plnení pozitívnu úlohu. V horizonte 2050 sa môže plyn vďaka rozvoju nových technológií, a to aj vo forme bioplynu, biometánu, či ako vodík, stať dôležitým partnerom OZE v budúcnosti. Riaditeľ sekcie predaja – hromadný trh spoločnosti SPP vystúpi počas druhého dňa konferencie Trh s plynom 2019

Podrobnosti o programe konferencie, prednášajúcich a účastníckych poplatkoch nájdete TU. 

Mgr. Peter Kučera je absolventom Právnickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Pôsobil v medzinárodnej advokátskej kancelárii so sídlom v Prahe ako advokátsky koncipient, neskôr ako český a slovenský advokát. V roku 2006 nastúpil do spoločnosti NAFTA, od roku 2010 do roku 2018 pôsobil na pozícii obchodného riaditeľa. Podieľal sa na rôznych rozvojových a inovatívnych projektoch spoločnosti a výraznou mierou prispel k transformácii spoločnosti NAFTA na významného európskeho hráča v oblasti skladovania zemného plynu. Od roku 2018 pôsobí v spoločnosti SPP na pozícii riaditeľa predaja – hromadný trh. Zodpovedá a riadi predaj zemného plynu a elektrickej energie pre viac ako 1,3 milióna zákazníkov SPP.