Energofórum

Ministerstvo hospodárstva SR prevzalo záštitu nad konferenciou

27. 9. 2018

ENERGOFÓRUM® sa opäť uskutoční pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR. Minister hospodárstva SR, Peter Žiga, uviedol v liste, že konferencia už niekoľko rokov pravidelne vytvára priestor na výmenu najnovších poznatkov a informácií na vysoko aktuálne témy za účasti významných predstaviteľov energetického sektora. Ocenil tiež vysokú odbornú úroveň konferencie.

Ministerstvo budú na konferencii zastupovať Miriam Letašiová, generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a Boris Balog, riaditeľ odboru legislatívy a práva.