Energofórum

Michal Hudec: Slovenský trh s plynom má veľký potenciál na zlepšenie

14. 5. 2019

Aby zákazník benefitoval zo zemného plynu nielen v podobe jeho výhrevnosti a ceny, ale tiež ďalších služieb, je potrebné rozvíjať konkurenčné a na trhových princípoch založené podnikateľské prostredie. Podľa predsedu Združenia dodávateľov energií treba kriticky zhodnotiť, že Slovensko má v tejto oblasti rezervy. Príklad by sme si mohli brať napríklad zo susedných trhov v Čechách, Rakúsku alebo Nemecku. O situácii na trhu koncových dodávok energii bude Michal Hudec diskutovať na konferencii Trh s plynom 2019.

Podrobnosti o programe konferencie, prednášajúcich a účastníckych poplatkoch nájdete TU. 

Kto je Michal Hudec?

Michal Hudec je od roku 2016 predsedom Združenia dodávateľov energií a spoločníkom malej konzultačnej firmy Energy Analytics.  V minulosti zakladal prvý odborný online denník o energetike na Slovensku – energia.sk. Jeho vydavateľom bol od roku 2010 až do roku 2017, kedy svoj podiel v spoločnosti odpredal. 

V období 2011 - 2013 vykonával funkciu NCP - národného kontaktného bodu pre výskumné a vývojové projekty 7. rámcového programu EÚ (FP7) v téme "energetika". V rokoch 2011 – 2016 pôsobil v dozornej rade známej technologickej spoločnosti GA Drilling, ktorá sa orientuje na výskum a vývoj bezkontaktných technológií pre ultrahlboké vŕtanie.

Na začiatku roku 2012 absolvoval expertný "International Visitor Leadership Program" v USA v téme "U.S. Foreign Policy and Energy Security". Program zastrešuje americké ministerstvo zahraničia (U.S. State Department).

Michal Hudec (1984) úspešne ukončil univerzitné štúdium, absolvoval študijnú stáž 
v zahraničí a vystúpil na viacerých renomovaných slovenských a medzinárodných energetických fórach. Príležitostne prednášal na univerzite ako hosťujúci lektor.