Energofórum

Lívia Vašáková: V oblasti dekarbonizácie má zemný plyn pozitívne účinky

23. 4. 2019

Do roku 2030 zostane podiel zemného plynu v európskom energetickom mixe približne rovnaký ako v súčasnosti. Pohľad EÚ na toto palivo príde na konferenciu Trh s plynom 2019 predstaviť Lívia Vašáková zo Zastúpenia EK na Slovensku. V dlhodobom horizonte do roku 2050 by mal podiel plynu klesať. Podľa vedúcej tímu ekonomických analýz možno v oblasti dekarbonizácie sledovať pozitívne účinky plynu – k výraznému zníženiu emisií prispel predovšetkým v USA.  

Podrobnosti o programe konferencie, prednášajúcich a účastníckych poplatkoch nájdete TU.

Kto je Lívia Vašáková?

Lívia Vašáková pracuje ako vedúca sekcie ekonomických a sociálnych politík na Zastúpení Európskej komisie na Slovensku. Predtým pôsobila na generálnom riaditeľstve pre energetiku v Európskej komisii v Bruseli.  Študovala na Ekonomickej univerzite v Bratislave, univerzite Johannesa Keplera v Linzi, Rakúsko; Ludwig-Maximilian univerzite v Mníchove, Nemecko; univerzite v Aix-en-Provence vo Francúzsku a na univerzite v Ľubľane v Slovinsku. Takisto má diplom z postgraduálneho štúdia na Europa-Kolleg v Hamburgu a ukončila PhD štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave.