Energofórum

Aká je budúcnosť plynárenstva? Odborníci diskutovali v Modre

31. 5. 2019

Počas úvodného dňa konferencie TRH S PLYNOM 2019 v Modre sa diskutovalo o budúcej pozícii a legislatívnom ukotvení zemného plynu na Slovensku, ale aj v Európe.  

Generálny riaditeľ sekcie energetiky na Ministerstve hospodárstva SR Ján Petrovič uviedol, že zemný plyn v súčasnosti tvorí približne 24 % energetického mixu Slovenska. Aj vďaka plynu patrí slovenská ekonomika k najnízkouhlíkovejším v rámci celej EÚ. „My chceme v prvom rade nahradiť uhlie zemným plynom a nahradiť ho čo najskôr,“ uviedol. 

O súčasných výzvach českého regulátora ERÚ hovorila vo svojom príspevku Petra Grigelová zo sekcie regulácie. Konkurencieschopnosť plynárenstva podľa nej závisí od prechodu na digitalizáciu, ktorej piliermi musí byť vysokorýchlostná komunikácia, inteligentné zariadenia a spracovanie dát v reálnom čase.

ERÚ podľa nej musí uvažovať o tom, ako regulovať siete s potenciálne pokračujúcim zníženým objemom energie, prechádzať od statickej k dynamickejšej regulácii a regulovať infraštruktúru.

Veľa napovie plynárenský balíček EÚ. Jeho ciele by mali byť po prvýkrát zadefinované v júni na fóre EÚ v Madride. Podrobnosti nie sú známe, ale ERÚ očakáva, že sa v ňom premietnu nové trendy. Jeho podobu označil za jedno z potenciálnych rizík blízkej budúcnosti tiež Martin Slabý, predseda rady Českého plynárenského zväzu.

Posledným spíkrom úvodného bloku bol Malcolm Arthur z Európskej siete prevádzkovateľov prepravnej sústavy – ENTSOG. Hoci dnes presne nevieme s čím príde EK v novom zložení, jedným z pilierov bude podľa neho zrkadlenie spoločných tém z balíka čistej energie pre zemný plyn. Dotknúť by sa mali kontroly, otvoreného a férového maloobchodného trhu, zavádzania inteligentných meradiel a ochrany spotrebiteľov. Dôležité je tiež zlepšiť fungovanie trhu. Analýzou majú prejsť tarify operátorov prepravných sietí. V rámci tohto cieľa si EK necháva vypracovať viacero štúdií, ktoré budú hotové v rokoch 2018 a 2019.

Viac sa dočítate v článku na portáli energoklub.sk.