Energofórum konferencia

Podnikanie v energetike

Záver prvého dňa konferencie patril panelovej diskusii na tému „Podnikanie v energetike“. Moderátorom panelovej diskusie bol Michal Hudec zo Združenia dodávateľov energií.

Ako hlavní diskutujúci vystúpili:

  • Michal Dubeň, Alpiq Energy SE
  • Rastislav Hanulák, Capitol Legal Group, advokátska kancelária s. r. o.
  • Martin Haluš, Inštitút environmentálnej politiky, Ministerstvo životného prostredia SR
  • Peter Kalman, TWINLOGY, s.r.o.
  • Roman Lipnička, ELGAS, s.r.o.

Hlavným cieľom moderátora a diskutujúcich bolo udržať diskusiu o podnikaní v energetike v pozitívnom duchu, identifikovať podnikateľské príležitosti, zhodnotiť, či je energetika prostredím vhodným pre nové  investície. Hovorilo sa aj o podnikateľských rizikách v energetike, pričom jedným z nich je aj regulácia. Pre dodávateľov energií bol napríklad menovaný potenciál v pridaných službách fundamentálneho charakteru ako napríklad zabezpečovanie mechanických opráv. V diskusii o obnoviteľných zdrojoch energie bolo skonštatované, že na Slovensku nie je dopyt po odoberaní zelenej energie s cieľom byť ekologický. Mentalita západných krajín sa u nás zatiaľ neprejavuje. Významnú rolu hrá aj výška príjmov obyvateľov našej krajiny.