Energofórum konferencia

Nový dizajn trhu s elektrinou

Dopoludňajší program prvého dňa konferencie patril panelovej diskusii na tému "Nový dizajn trhu s elektrinou“. Moderátorkou panelovej diskusie bola Zuzana Mjartanová zo spoločnosti ČEZ, a.s.

Ako hlavní diskutujúci vystúpili:
•    Robert Jambrich, Slovenské elektrárne, a.s.
•    Martin Kumpan, Združenie dodávateľov energií
•    Marián Nicz, Ministerstvo hospodárstva SR
•    František Pecho, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
•    Tomáš Šípoš, Západoslovenská distribučná, a.s.


Hovorilo sa okrem iného o týchto témach:
Právomoci na úrovni EÚ a v jednotlivých členských štátoch, zaistenie trhového prostredia pre všetky nízkouhlíkové zdroje, ale aj pre skladovanie energie či tzv. prosumers, prepojenie veľkoobchodného a maloobchodného trhu v podmienkach SR, energetická tranzícia a zodpovednosť za náklady s ňou súvisiace.