Energofórum konferencia

Zákon a poriadok

Program konferencie ENERGOFÓRUM 2014 - elektrina, začal prvým blokom prednášok "Zákon a poriadok". Záštitu nad konferenciou prevzalo Ministerstvo hospodárstva SR. Marián Nicz, hlavný štátny radca z Odboru palív a energetiky, predstavil v prvom príspevku programu konferencie pripravované zmeny v Zákone o energetike. Ako uviedol, vychádzajú z aplikačnej praxe a spolupráce Ministerstva hospodárstva SR s účastníkmi trhu (SEPS, OKTE, PRDS) a tiež s regulátorom (ÚRSO). Ide napríklad o úpravy vo výstavbe výrobných energetických zariadení, úpravu stavu núdze v elektroenergetike, zmeny v správe a zbere údajov a centrálnej fakturácii, sprísnenie podmienok pri neoprávnených odberoch.
Marián Nicz zhrnul aktuálny stav Energetickej politiky SR. Uviedol, že: "Slovensko má vyrovnanú bilanciu spotreby a výroby, disponuje dostatkom výrobných kapacít a má optimalizovanú štruktúru výrobnej základne." Nízke veľkoobchoddné ceny, ale vysoké maloobchodné ceny. Účastníkov zaujímal termín, kedy bude veľká novela Zákona o energetike predložená na pripomienkovanie. Marián Nicz uviedol, že novela je na začiatku procesu. Akonáhle bude pripravená po vecnej stránke, bude predložená čo najskôr do medzirezortného pripomienkového konania.

Na konferencii vystúpil s príspevkom aj zástupca Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Jaroslav Ranto, riaditeľ Odboru regulácie elektroenergetiky, sa venoval všeobecnému prehľadu primárnej a sekundárnej legislatívy, ktorej výkon je v právomoci Úradu. Keďže účasť ÚRSO na odborných podujatiach a vo verejných diskusiách v poslednej dobe značne absentuje, účastníkov viac zaujímali odpovede na predložené otázky. Viaceré kroky ÚRSO sú totiž realizované bez širšej diskusie s účastníkmi trhu. Pritom sú to práve oni, koho najviac a často negatívne ovplyvňujú pri podnikaní v elektroenergetike. Jedným z príkladov je zmena výšky tarify za prevádzkovanie systému s platnosťou k 20.8.2014. Jaroslav Ranto k tomu uviedol, že Úrad zmeny uskutočňuje niekedy operatívne, ak si to situácia žiada. Do budúcnosti sa však bude snažiť zavádzať podobné zmeny tak, aby bol ich negatívny dopad na účastníkov trhu minimalizovaný, ideálne k prvému dňu mesiaca. Čo sa týka výšky taríf za prevádzkovanie systému a systémové služby na rok 2015, je predčasné sa teraz k tomu vyjadrovať. Reagoval tiež na otázku o kritike Európskej únie smerom k Úradu. Úrad túto kritiku vníma a aj v tejto oblasti sa snaží o spoluprácu.

Rastislav Hanulák, advokát a partner zo spoločnosti Capitol Legal Group s.r.o., upozornil vo svojom príspevku na výkon aktuálnej legislatívy v praxi. Každý z účastníkov konferencie by určite rád konečne počul pozitívne správy, ale situácia sa žiaľ nemení a príspevok musel byť opäť kritický. Už samotný názov príspevku niečo naznačoval: "Transparentnosť a nediskriminácia v rámci regulácie ako všeobecne platné zásady, nielen prázdne frázy". Rastislav Hanulák zdôraznil nedostatočné odôvodňovanie prijímaných regulačných opatrení (vyhlášok, cenových rozhodnutí a pod.), chýbajúce vysvetlenia metodiky výpočtu určovaných a schvaľovaných cien a samoúčelné a politicky motivované rozhodnuta. Obrana pri podozrení z nekompetentných rozhodnutí ÚRSO je možná. Právny spôsob závisí samozrejme od konkrétnej veci. Príkladom je obrana výrobcov elektriny zo slnečnej energie, ktorí sa aktívne a aj súdnou cestou bránia voči tzv. G-komponentu.
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK