Energofórum konferencia

Európsky trh s elektrinou

Tretí blok prednášok konferencie ENERGOFÓRUM® 2014 - elektrina bol exkurziou do zahraničia.

S úvahou na tému význam integrácie trhov s elektrinou v minulosti a dnes vystúpil Martin Palkovský, zástupca prevádzkovateľa prenosovej sústavy, spoločnosti ČEPS, a.s. V minulosti boli projekty integrácie trhov realizované s cieľom zaistiť bezpečné a spoľahlivé dodávky, cenovú dostupnosť a udržateľnosť a vyššiu konkurencieschopnosť. "V súčasnosti integrácia trhov už nie je prostriedkom na dosiahnutie cieľa, stáva sa jediným cieľom, ktorý však nazaručí fungujúci trh.", uviedol Martin Palkovský. CEE Flow-Based Market Coupling metódu vníma s rezervou, keďze jej zatiaľ chýba overenie v praxi.

Aktivity asociácie ENTSO-E v rámci projektu "Central Information Transparency Platform" predstavil jej zástupca Ioannis Retsoulis. TSO krajín Európy a ďalšie subjekty (v súčasnosti spolu 49) prostredníctvom tejto platformy zverejňujú aktuálne informácie o stave v sústavách. Testovanie s poskytovateľmi údajov má byť ukončené v decembri 2014 a spustenie projektu do prevádzky je plánované na 5. január 2015. K základným informáciám databázy ENTSO-E bude mať prístup ACER v súlade s požiadavkami REMIT.

Projekt rozšírenia Market Coupling SK-CZ-HU o Rumunsko (tzv. 4M MC) predstavil Juraj Šedivý, zástupca spoločnosti OKTE, a.s. Ide o prepojenie českého, slovenského, maďarského a rumunského krátkodobého trhu s elektrinou, ktorého spustenie je naplánované na 19. november 2014 s prvým obchodným dňom 20. november 2014. Rozšírenie nepredstavuje pre účastníkov trhu žiadne zmeny s výnimkou zvýšenia minimálnej cenovej hladiny z -3000 na -500 €/MWh podľa vzoru NWE/MRC.

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK