Energofórum konferencia

Európske trhy s elektrinou

V druhom bloku medzinárodnej konferencie ENERGOFÓRUM 2013 – elektrina, ktorá sa dnes začala vo Vyhniach sa diskutujúci zamerali hlavne na rozvoj európskych trhov s elektrinou a ich integráciu. Predstaviteľka ENTSO-E, ktorá zastrešuje prepravcov národných sietí Jana Moravcová podrobne priblížila postavenie a úlohu ENTSO-E pri tvorbe energetickej európskej legislatívy. Zdôraznila, že návrhy, ktoré vytvoria, postupujú ďalej na posúdenie ACER – európskej agentúre na spoluprácu regulátorov, odkiaľ návrh následne postupuje ENTSO-E na pripomienkovanie subjektom, ktorých sa dotýka príslušný sieťový predpis a v prípade záujmu uskutoční semináre, konzultácie a stretnutia na vyjasnenie sporných otázok. Po zapracovaní pripomienok postupuje návrh predpisu opäť ACER a až po zapracovaní jeho pripomienok postupuje na legislatívny proces v rámci Európskej únie. Integráciou európskych trhov ide o vytvorenie harmonizovaného a liberalizovaného podnikateľského prostredia v rámci 28 európskych členských krajín s viac ako 500 miliónmi spotrebiteľov. Podrobne hovorila o situácii v európskych regiónoch. Podčiarkla, že Severozápadný projekt integrácie európskych trhov s elektrinou je pilotným projektom, ktorý by sa mal spustiť 23. novembra 2013. K nemu sa neskôr pripoja ďalšie. Z tohto dôvodu je veľmi dôležitá kooperácia medzi jednotlivými regionálnymi projektmi. Ide aj o vytváranie sieťových predpisov, ktoré majú prispieť a uľahčiť integráciu. ENTSO-E iniciatívne pracuje na týchto predpisoch a organizuje pripomienkovanie v rámci všetkých dotknutých subjektov.

Na integráciu energetického trhu a činnosť slovenského organizátora trhu s elektrinou sa zamerali Juraj Šedivý a Peter Čulen zo spoločnosti OKTE, a.s. Cieľom EU je vytvoriť jednotný denný trh s elektrinou do konca roka 2014. Podrobne informovali o úspešnom spustení prevádzky cezhraničného prepojenia českého, slovenského a maďarského trhu s elektrinou formou implicitnej alokácie prenosových kapacít na spoločných cezhraničných profiloch 11. septembra 2012, takzvaný Market coupling (MC). OKTE, a.s., v súvislosti s tým vykonáva registráciu účastníkov KT, registráciu objednávok, párovanie objednávok, vyhodnotenie, zúčtovanie a vysporiadanie KT a zverejňovanie údajov. Úspešný projekt preukázal, že táto integrácia dáva nové obchodné príležitosti a umožňuje viac cezhraničného obchodovania, lepšie využitie cezhraničných kapacít, pričom obchodovanie je efektívnejšie a účastníci obchodovania majú vyšší štandard služieb. Zároveň sa tým zvyšuje bezpečnosť dodávky elektriny vo všetkých zúčastnených krajinách, s ohľadom na záujmy konečného spotrebiteľa, ktorým sú hlavne podniky a domácnosti. O zapojenie sa do projektu Market Cupling prejavili záujem ďalšie krajiny. V súčasnosti sa úzko spolupracuje na integrácii s Rumunskom. Osobitne sa zaoberali procesom zúčtovania odchýlok a novými pravidlami, ktoré súvisia s novou legislatívou. Zúčtovanie odchýlok je proces, ktorý slúži na vyhodnotenie správania subjektov zúčtovania v rámci ktorého OKTE, a.s., ako zúčtovateľ vykonáva registráciu denných diagramov, vyhodnotenie, zúčtovanie a vysporiadanie odchýlok, zúčtovanie a vysporiadanie regulačnej elektriny a zverejňovanie údajov. Uviedol, že zmeny v zúčtovaní odchýlok po 1.1.2014 budú znamenať skrátenie času pre konečné vyhodnotenie z ôsmych na dva mesiace. Pri meraniach typu C bude OKTE počítať nominačné hodnoty, ktoré budú použité pri vyhodnocovaní odchýlky. Ide tiež o platbu za podiel na nákladoch na RE pri meraniach typu C a zúčtovanie rozdielov pre merania typu C a straty. Podrobne hovoril o vyhodnocovaní odchýlok po 1.1.2014, pričom uviedol termíny dodávania a spracovávanie podkladov. Na Základe novej elektroenergepolitickej legislatívy OKTE, a.s., vedie evidenciu EIC kódov, účastníkov trhu, bilančných skupín, výrobní, sústav, typových diagramov odberných a odovzdávacích miest. Údaje budú použité na zúčtovanie odchýlok, sprístupňovanie údajov pre relevantných účastníkov trhu, prípravu podkladov pre centrálnu fakturáciu a vypracovanie štatistík. Na základe údajov poskytnutých prevádzkovateľmi sústav, prevádzkovateľmi priamych vedení, výrobcami elektriny a subjektmi zúčtovania určí OKTE pre účely centrálnej fakturácie koncovú spotrebu elektriny. V súlade s novou legislatívou je spoločnosť OKTE, a.s. povinná sprístupniť namerané údaje za jednotlivé odberné a odovzdávacie miesta, agregované údaje, bilancie a štatistiky subjektom zúčtovania, dodávateľom elektriny, Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky.

Na víziu rozvoja jadrovej energetiky sa zamerala Denisa Voleková z ruskej firmy RUSATOM OVERSEAS. Pristavila sa pri dopade udalostí v jadrovej elektrárni  vo Fukušime na postoj jednotlivých krajín k ďalšiemu rozvoju a prevádzke jadrových zdrojov, kde napríklad Nemecko i ďalšie krajiny začali ustupovať od JE. Napriek tomu však v Európe existujú plány na výstavbu jardových zdrojov výroby elektriny, ktoré sú aj v centre pozornosti tejto spoločnosti. Okrem iného spomenula bulharký Kozloduj, prebiehajúci tender na výstavbu dvoch blokov JE v Temelíne v Českej republike, jeden blok JE Penly vo Francúzsku a ďalšie tendre. Okrem iného aj plány na výstavbu Nového jadrového zdroja v SR. Pripomenula, že počas existencie ROSATOM neprestal vo výstavbe a prevádzke jadrových zdrojov a jednotlivé jeho spoločnosti poskytujú služby na celý palivový cyklus. Výhodou je, že Rosatom ponúka kompletný balíček aj s financovaním a je schopný stavať aj v krajinách, kde doteraz nebol jadrový zdroj.

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK