Energofórum konferencia

ENERGOFÓRUM 2013 – elektrina o inteligentných meracích systémoch

So situáciou v oblasti inteligentného merania v elektroenergetike v Slovenskej republike oboznámil účastníkov konferencie ENERGOFÓRUM® 2013 – elektrina vo Vyhniach  profesor František Janíček zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.  Zdôraznil, že  veľa práce na príprave a tvorbe legislatívy urobil Riadiaci výbor  Ministerstva hospodárstva a na projekte sa intenzívne pracuje na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU. Podrobne objasnil čo všetko predchádzalo návrhu v súčasnosti pripomienkovanej vyhlášky MH, ktorou sa ustanovujú podrobnosti pri zavádzaní a prevádzke inteligentných meracích systémov (IMS) v elektroenergetike.  Na postup v tejto oblasti dáva legislatívny rámec Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 209/72/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou z 13. Júla 2009. S cieľom posilnenia práv a ochrany spotrebiteľa a ukladá všetkým štátom EÚ povinnosti týkajúce sa posúdenia opodstatnenosti alebo zavedenia IMS do roku 2020. Zavedenie IMS sa v SR dotkne odberateľov na nízkej (NN) s ročnou spotrebou elektriny najmenej 4 MWh, to znamená, prevažne koncových odberatelľov zo segmentu malých a stredných podnikov a domácností s touto spotrebou, čo je približne 600 000odberateľov.

V súvislosti s uvedením inteligentného merania na Slovenku v diskusii zaznelo, že dodávateľ bude mať pri nasadení modelu zodpovednosť za poskytovanie IMS a stratégiu nasadenia. Ciele pilotného projektu, na ktorom sa v súčasnosti intenzívne začína pracovať je vyhodnotenie skutočných nákladov a prínosov investícií. Návrh  a overenie vhodnosti testovacej technológie, testovanie a optimalizácie nových procesov. Taktiež prehodnotenie a analyzovanie na základe reálnych dát získaných z pilotného projektu, ako sú časovo závislé tarify, šetrenie energie na základe upozornenia spotrebiteľa o spotrebe.

Pokiaľ ide o situáciu na Slovensku, september 2013 bol termín prijatia smerníc, definovania inteligentných meračov a požiadaviek na jednotlivé parametre merača a určenie štandardov. V rokoch 2013 až 2014 bude budovaný pilotný projekt, v nasledujúcich rokoch  až do roku 2020 už pôjde o uvedenie inteligentného merania v jednotlivých fázach. V prevej fáze do roku 2015 pôjde  iba o spotrebiteľov so spotrebou nad 15 MWh/rok a s maximálnou rezervovanou kapacitou 30 kW alebo 45 A. Druhá fáza do roku 2016 pôjde o všetkých odberateľov so spotrebou nad 4 MWh/rok. Až tretia fáza do roku 2020 sa bude dotýkať spotrebiteľov s ročnou spotrebou pod 4 MWh/rok a maximálnou rezervovanou kapacitou menej ako 30 kW alebo 45 A.

V mimoriadne živej diskusii sa vystriedalo množstvo názorov na budovanie IMS a jeho dosah na spotrebiteľa, distribučné spoločnosti a možnosti kompenzácie nákladov. Medzi priority v celom procese bola kladená aj potreba osvety medzi spotrebiteľmi aj z pohľadu, že ak spotrebiteľ pochopí výhody zavedenia IMS, sám sa rozhodne, či si inteligentný merací prístroj zabezpečí.

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK