Energofórum konferencia

Cena elektriny

Dnešná popoludňajšia panelová diskusia na konferencii ENERGOFÓRUM 2013 – elektrina sa sústredila na ceny elektriny. Blahoslav Němeček, ktorý diskusiu viedol rozdelil diskusiu na dve časti, na problematiku veľkoobchodného trhu a maloobchodného trhu. V súvislosti s veľkoobchodným trhom Hanuš Beran zo spoločnosti Taures, a.s., zhodnotil vývoj regionálneho trhu v posledných piatich rokoch. Osobitne sa pristavil pri problematike klesania spotreby elektriny v jednotlivých štátoch, pričom klesá aj cena elektriny na dennom trhu. Dôsledkom tohto klesania cien elektriny sa niektoré zdroje výroby stávajú nerentabilné. V Nemecku sa napríklad uvažuje s odstavením paroplynových elektrární. Podľa neho na ceny elektriny stále významne vplývajú politické faktory a to nielen na Slovensku, ale v celej Európe. Každá krajina si rieši problém po svojom. Podľa ďalších diskutujúcich je elektroenergetický trh a energetický trh vôbec veľmi preregulovaný a to má ďalekosiahle dôsledky na jeho vývoj, pričom nevylučujú hrozbu kolapsu. V rámci EÚ je prebytok výrobných kapacít a každá krajina rieši svoje energetické potreby bez ohľadu na okolitý elektroenergetický priestor. Napríklad Nemecko dáva prioritu na výrobu elektriny z OZE, v súčasnosti je tam  takmer 65 tisíc MW výkonu z OZE. Zaoberali sa aj G-komponentom, ktorý rezonuje najmä z pohľadu nespokojnosti producentov elektriny z OZE. Na jednej strane to označili za pochopiteľné, že ÚRSO hľadá prostriedky na zníženie cien elektriny pre podnikateľské subjekty, na druhej strane je to na úkor výrobcov elektriny a tí, niektorí to unesú, niektorí stratia konkurencieschopnosť - čo je cesta k zániku. Jiří Koudela zo SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., v súvislosti s pretraktovanými otázkami povedal, že Slovensko je podobné Amerike, stretáva sa s tým, že je tu všetko možné. Určite by sa zlepšilo podnikateľské prostredie, keby podmienky boli transparentné a platili počas celého regulačného obdobia. Ľuboš Ryšavý zo spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., vyslovil očakávanie, že cena elektriny z jadrových zdrojov poklesne v nasledujúcom roku približne o 15 percent. Podporil tým predchádzajúceho rečníka, ktorý avizoval pokles ceny silovej energie a tým aj snahu v záujme spotrebiteľa sa priblížiť k tejto cifre čo najviac. Arpád Tóth zo spoločnosti Východoslovenská energetika, a.s., okrem iného upozornil na to, že tarify sú ustanovené v jednotlivých regiónoch bez ohľadu na teploty, dosahované v jeho severných a južných oblastiach, ktoré nezanedbateľne vplývajú na spotrebu. Podčiarkol, že by bolo vhodné, aby ÚRSO uvažovalo na inom prístupe k tvorbe taríf. V závere panelovej diskusie formulovali odborníci odporúčania a výzvy. Prioritou bolo odporúčanie znížiť mieru regulácie. Ako jeden z argumentov uviedli, že na Slovensku je momentálne dostatočný počet dodávateľov energií. Vďaka tomu si spotrebiteľ môže vybrať svojho dodávateľa podľa služieb, ktoré mu ponúkajú. Regulácia by sa mala vyvíjať určitým smerom, nemala by sa meniť každú chvíľu inam. Regulátor by sa mal viac zamerať na reguláciu distribučných taríf. Zazneli slová aj do radov subjektov elektroenergetického trhu, najmä v súvislosti s používaním nekalých praktík. Podnetom na zamyslenie ÚRSO nesporne patrí aj názor, že Slovensko je príliš malé územie na to, aby mali tri distribučky tri Prevádzkové poriadky a každá iný.
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK