Energofórum konferencia

Speakers

 • Apko Martin - CAO Central Allocation Office GmbH
 • Beran Hanuš - Taures, a.s.
 • Ficek Štefan - Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
 • Fousek Zdeněk - Czech Coal a.s.
 • Gjurkowitsch Ronald - EXAA Energy Exchange Austria
 • Gunčaga Ladislav - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
 • Hanulák Rastislav - Capitol Legal Group s.r.o.
 • Chemišinec Igor, - Operátor trhu s elektřinou, a.s.
 • Chrapčiak Igor - SCHRACK TECHNIK, s.r.o.
 • Janíček František - Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • Kapetanovic Tahir - Energie-Control GmbH
 • Kocingerová Stela - Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
 • Kubinec Jaroslav - Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
 • Klčová Lenka - Power Exchange Central Europe, a.s.
 • Láznička Libor,- Sféra, a.s.
 • Ondko Martin - MAGNA E. A. s.r.o.
 • Pišta Ján - Stredoslovenská energetika, a.s.
 • Sliva Martin - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
 • Strnad Jiří - ČEPS, a.s.
 • Šalamonová Alena - Slovenské elektrárne, a.s.
 • Škorník Miroslav - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
 • Tóth Arpád - Východoslovenská energetika a.s.
 • Vico Pavel - Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.